Badanie moczu

Punkt pobrań materiału do badań: Poliklinika I piętro, pokój 105, tel. +48 261 852 914

Mocz na badanie ogólne: do wykonania badania ogólnego moczu pobieramy pierwszą poranną próbkę - oddaną bezpośrednio po spoczynku nocnym do czystego, jednorazowego pojemnika i opisujemy pojemnik imieniem i nazwiskiem. W przypadku, kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. pacjent obłożnie chory) mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka, założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.
Nie należy pobierać moczu do analizy w okresie około menstruacyjnym i w czasie menstruacji.

Mocz na posiew: podstawą wiarygodnego wyniku jest przestrzeganie pewnych warunków:

  • Pojemnik na mocz musi być sterylny (jałowy).

  • Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych. Stosować do tego celu wodę i unikać środków odkażających.

  • Środkowy strumień oznacza, że pierwszą porcje moczu, która może być zanieczyszczona przez bakterie bytujące na błonie śluzowej należy odrzucić. Dopiero mocz z tzw. środkowego strumienia zebrać do pojemnika.

  • Pojemnik czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem

Mocz - zbiórka dobowa: mocz należy zbierać do suchego, czystego, wystarczająco dużego naczynia (ok. 2 - 3 l). Zbiórkę należy rozpocząć w godzinach rannych i zakończyć dnia następnego o tej samej godzinie:

  • Pierwszą poranną porcję moczu odrzucić (oddać do toalety). Wszystkie następne porcje moczu zbierać do przygotowanego naczynia łącznie z porcją poranną z dnia następnego.
  • Przez cały czas zbiórki pojemnik z moczem przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu
  • Po zakończeniu zbiórki całość zebranego moczu zmierzyć i zapisać objętość.
  • Mocz wymieszać i porcję 30 - 50 ml odlać do pojemnika do badania moczu, opisać imieniem i nazwiskiem.

     

Go to top