Czujniki światłowodowe w rezonansie magnetycznym

W najnowszym numerze prestiżowego w środowisku inżynierii biomedycznej czasopisma „Journal of Biomedical Optics” ukazał się artykuł, w którym dr hab. inż. Łukasz Dziuda, prof. WIML dokonał przeglądu czujników światłowodowych do rejestracji parametrów fizjologicznych pacjentów badanych metodą rezonansu magnetycznego.

Autor w nowoczesnej formie, m.in. z wykorzystaniem plików multimedialnych, przedstawia podstawy działania optycznych metod pomiarowych, opisuje wyniki otrzymane przez różne grupy badawcze oraz dzieli się własnym doświadczeniem w obszarze pomiarów fizjologicznych. Jest to szczególnie cenna pozycja w dorobku publikacyjnym Pana Profesora z uwagi na fakt, iż redakcja „Journal of Biomedical Optics” zaprasza do opracowania artykułów przeglądowych tylko najbardziej doświadczonych naukowców z całego świata. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który jest dostępny pod adresem http://dx.doi.org/10.1117/1.JBO.20.1.010901.

Impact Factor czasopisma naukowego „Journal of Biomedical Optics” wynosi: 2,752.

     

Go to top