Dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML Konsultantem Krajowym ds. obronności kraju

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 26 marca 2014 r., dr hab. n. med. Mariusz WYLEŻOŁ, prof WIML został powołany przez Ministra Zdrowia, na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. obronności kraju w dziedzinie chirurgii ogólnej. Konsultant Krajowy ds. obronności realizuje zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej i podmiotów tworzących w zakresie problemów istotnych dla obronności kraju.   

     

Go to top