Dyrektor WIML w NASA

Płk dr Olaf Truszczyński, dyrektor WIML wziął udział w wizycie polskich naukowców w Dolinie Krzemowej, zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Delegacji przewodził podsekretarz stanu w MNiSW dr hab. Jacek Guliński.

Celem wizyty naukowców z najważniejszych polskich instytucji naukowych, zajmujących się badaniami kosmicznymi, w Stanach Zjednoczonych było nawiązanie kontaktów i omówienie obszarów dla przyszłej współpracy z amerykańskimi badaczami. Odwiedzono Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, Uniwersytet Stanford i Północno-Amerykańską Agencję Kosmiczną NASA.

Podczas spotkania w NASA z Lewisem Braxtonem, wicedyrektorem Ames Research Center, przedstawiono polski dorobek naukowy w aspekcie badań kosmicznych. Dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w MNiSW, wskazał na duży potencjał Polski w tym obszarze. Wśród dotychczasowych sukcesów wymienił między innymi polskie instrumenty, które wykorzystano w misjach kosmicznych NASA i ESA (Europejska Agencja Kosmiczna).

Wicedyrektor AMES wyraził uznanie dla  dokonań polskich naukowców i zainteresowanie nawiązaniem współpracy. Tematami, które interesują NASA są między innymi: astrobiologia, medycyna lotnicza, obserwacja Ziemi, budowa małych satelitów i technologie kosmiczne. W ramach planowanych działań,  NASA wyszła z propozycją prowadzenia wideokonferencji, konsultacji i wirtualnych warsztatów.

WIML od wielu lat współpracuje z NASA, czego efektem były organizacja wspólnej konferencji w 2011 r. zatytułowanej „Psychophysiological Aspects of Flight Safety in Aerospace Operations” http://nasawiml2011.wiml.waw.pl/ i seminarium amerykańskiej astronautki Marshy Ivins w WIML w 2012 r.

W skład polskiej delegacji poza dr. hab. Jackiem Gulińskim, podsekretarzem stanu w MNiSW i płk. dr. Olafem Truszczyńskim, dyrektorem WIML weszli: prof. Marek Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN; dr hab. Marek Baranowski, dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii; prof. Józef Modelski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki, Politechnika Warszawska; prof. Marek Sarna, dyrektor Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN; dr Marcin Szołucha, Wojskowa Akademia Techniczna; prof. Ewa Szuszkiewicz, Uniwersytet Szczeciński; prof. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza; prof. Piotr Wolański, Instytut Lotnictwa.

 

 

     

Go to top