Eksperci WIML w Sejmie RP na temat otyłości

Podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości, w którym wziął udział Tadeusz Jędrzejczyk, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zaprezentowano raport „Otyłość i weightism - globalna choroba i zagrożenie społeczne”.

22 października 2014 r. podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości przedstawiono raport fundacji OD-WAGA „Otyłość i weightism - globalna choroba i zagrożenie społeczne", przygotowany z okazji przypadającego 24 października Światowego Dnia Walki z Otyłością.

Problem otyłości został przedstawiony przez: Magdalenę Gajdę, prezes Fundacji OD-WAGA i społecznego rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość; prof. dr hab. Magdalenę Olszanecką-Glinianowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością; dr hab. Lucynę Ostrowską, zastępcę przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości; dr. hab. Mariusza Wyleżoła, prof WIML, kierownika Kliniki Chirurgii WIML i przewodniczącego Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA.

Jak wskazali autorzy raportu, blisko połowa polskiego społeczeństwa choruje na otyłość, a ponad 1,5 miliona dorosłych choruje na otyłość olbrzymią, kwalifikującą ich do leczenia chirurgicznego. Jednym z palących problemów jest brak specjalizacji związanej z chorobą otyłości. Profesor Wyleżoł powiedział m.in.: „Mamy rzesze specjalistów leczących powikłania wynikające z otyłości, np. cukrzycę i nadciśnienie, ale nie mamy lekarzy, którzy mogliby zapobiegać rozwojowi choroby otyłości. To paradoks i ogromny problem, wymagający natychmiastowego rozwiązania”.

W spotkaniu poza posłami udział wzięli Tadeusz Jędrzejczyk, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i przedstawiciele ministerstw zajmujących się kwestią otyłości.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością dr inż. Agata Gaździńska z WIML, która jest jedną z ekspertek fundacji OD-WAGA i również brała udział w spotkaniu w Sejmie, przygotowała bezpłatne konsultacje dietetyczne, które odbędą się dnia 24 października w WIML od godziny 13:00.

Transmisja wideo ze spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#9C110F2BD3A0E4B3C1257D6500317A8A

Informacja prasowa Fundacji ODWAGA nt. spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości:

informacja prasowa>>

WIMLowskie Spotkanie Naukowe nt. otyłości: http://www.wiml.waw.pl/pl/Spotkanie_naukowe_w_WIML_na_temat_otylosci

     

Go to top