płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML

STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny
FUNKCJA: Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Klinika Chorób Wewnętrznych
TELEFON: +48 261 852 935
E-MAIL: ezawadzka@wiml.waw.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3113-1612

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • zaburzenia rytmu serca
  • choroba wieńcowa
  • reakcja układu krążenia w realnym i symulowanym locie
  • czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

Profil naukowy:

Płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, profesor WIML, od czasu stażu podyplomowego (1990r.), jest zatrudniona w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. W trakcie swojego rozwoju zawodowego uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinach: chorób wewnętrznych, kardiologii oraz medycyny lotniczej. Stopień dr hab. n. med., w specjalności medycyna lotnicza, kardiologia, uzyskała w czerwcu 2008r. na podstawie rozprawy pt: ”Reakcja układu krążenia prowokowana stresem przeciążeniowym podczas realnych i symulowanych lotów”.

Aktualnie zajmuje stanowisko Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych WIML. W latach 2016-2019 pełniła funkcję Dyrektora WIML. Była Z-cą Przewodniczącego Rady Naukowej WIML, V-ce przewodniczącą Komisji ds. Nauki w Dziedzinie Nauk Technicznych i Informatyki oraz członkiem Komisjid.s. Oceny Dorobku i Rozwoju Pracowników Naukowych WIML. Od sierpnia 2013 r. do sierpnia 2018 r. pełniła  funkcję Konsultanta Krajowego ds. obronności w dziedzinie medycyny lotniczej. Płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak uczestniczyła w opracowywaniu programu specjalizacji w tej dziedzinie oraz jest kierownikiem naukowym i/lub organizacyjnym kursów specjalizacyjnych. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla lekarzy w dziedzinach: choroby wewnętrzne i medycyna lotnicza. Prowadzi także wykłady i ćwiczenia w ramach tej specjalizacji, jak również w ramach cyklicznych kursów i szkoleń ratowników medycznych oraz personelu, stanowiącego medyczne zabezpieczenie lotów. Jest także jedynym w Polsce ekspertem w dziedzinie medycyny lotniczej powołanym przez Naczelną Radę Lekarską. Kieruje specjalizacją w dziedzinie chorób wewnętrznych trzech lekarzy.  Udziela konsultacji dla potrzeb Rejonowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej. Jest także zastępcą Redaktora Naczelnego kwartalnika The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology oraz członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kadencję 2018-2023.

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 90 publikacji naukowych z tego 46 poświęconych wyłącznie problemom klinicznej medycyny lotniczej i fizjologicznym reakcjom organizmu na ekstremalne warunki środowiska pracy pilota oraz 55 doniesień zjazdowych, głównie na międzynarodowych konferencjach medycyny lotniczej. Jej trzy prace zostały wyróżnione podczas 74 Th Annual Scientific Meeting Aerospace Medical Association w San Antonio USA (04-08.05.2003) w Space Medicine Branch Young Investigator Award Competition.

Płk dr hab. med. Ewelina Zawadzka-Bartczak, prof. WIML w swoich pracach naukowo-badawczych zajmuje się głównie kardiologią lotniczą. Prowadzone przez Nią prace zmierzają do zobiektywizowania metod oceny stanu zdrowia pilotów, które dawałyby gwarancje bezpieczeństwa lotów na różnych typach samolotów bojowych najnowszej generacji.

Była i jest kierownikiem/wykonawcą prac statutowych i badawczo-rozwojowych w zakresie klinicznej medycyny lotniczej oraz fizjologii układu krążenia w warunkach oddziaływania przyspieszeń, niskich ciśnień oraz badań w innych symulatorach lotniczych. Wyniki prac naukowo-badawczych, w których brała czynny udział pozwoliły, między innymi, na:

  • Ustalenie kardiologicznych wskazań do przerwania testu wirówkowego.
  • Opracowanie propozycji dotyczących szybkości hamowania wirówki w przypadku określonych zaburzeń rytmu serca.
  • Zastosowanie metod trafniejszego doboru kandydatów do służby na samolotach wysoko- manewrowych F-16.
  • Opracowanie algorytmu prognozowania wystąpienia choroby wieńcowej na podstawie retrospektywnej analizy czynników ryzyka.
  • Ocenę zależności między typem odpowiedzi układu krążenia na bodziec pochyleniowy i przeciążeniowy a tolerancją przyspieszeń.
  • Ocenę udziału czynnika ludzkiego w zapewnieniu bezpieczeństwa lotów.

     

Go to top