Projekt w ramach Funduszy Strukturalnych

Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń

W wyniku realizacji projektu powstało stanowisko pomiarowe służące do bezkontaktowego śledzenia procesów psychologicznych oraz fizjologicznych człowieka. Do pomiarów zostały zastosowane: czujniki bazujące na światłowodowych siatkach Bragga, czujniki oparte na interferometrach światłowodowych i układach modalmetrycznych, czujnik mikrofalowy, czujnik bazujący na elektromechanicznej folii EMFi, czujnik pojemnościowy oraz oprogramowanie do detekcji częstości rytmu serca.
Efektem realizacji projektu są również zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP:

  • ­ Urządzenie do pomiaru czynności życiowych
  • ­ Bezkontaktowy sensor rytmu serca

Więcej informacji znajduje się na: http://projektue.wiml.waw.pl/poig1/

Folder informacyjny o projekcie  więcej >>

     

Go to top