INTRANET - dostęp tylko z sieci wewnętrznej WIML

POPRAW JAKOŚĆ 

Propozycje mogące poprawić organizację pracy i jakość świadczonych usług w WIML, a także informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa informacji, prosimy zgłaszać na adres: popraw.jakosc@wiml.waw.pl 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ

Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 przez POZ

 

BIEŻĄCE WIADOMOŚCI WIML

 

TELEFONY

 

AKTY NORMATYWNE

 

ADRESY E-MAIL

 

SYSTEMY I DRUKI

 

POCZTA

 

PROCEDURY

 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

     

Go to top