Katalogi

Zasoby Biblioteki Naukowej WIML:

ZAGRANICZNE BAZY CZASOPISM PEŁNOTEKSTOWYCH ORAZ BAZY BIBLIOGRAFICZNE

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej posiada dostęp do czasopism, książek oraz baz bibliograficznych na licencjach krajowych, finansowanych w całości ze środków MNiSW w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki

Czasopisma i książki:

 • Science Direct (Elsevier) - Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015.
 • Springer Link - Czasopisma, w tym 1981 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.430 wolumenów), 16.653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011, 9.492 książki z roku 2017 oraz test ok. 95.000 książek anglojęzycznych z pozostałych roczników.
 • Wiley Online Library - Czasopisma Full Collection 2018, w tym 1400 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015.
 • Nature - Czasopismo Nature, roczniki od 2010.
 • Science - Czasopismo Science, roczniki od 1997.
 • E-książki - Przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka książek dostępnych w ramach licencji krajowych.
 • Infona - Archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley, książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki Wiley z lat 2009 i 2015, ponadto archiwa licencji konsorcyjnych ACS i IEEE oraz otwarte zasoby polskie.
 • Ebsco - Czasopisma naukowe i książki różnych wydawców, gazety i inne publikacje.

Bazy bibliograficzne i narzędzia bibliometryczne:

 • Scopus - Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
 • Web of Science - Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
 • SciVal - Narzędzie do analizy danych z bazy Scopus. Dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego.
 • InCites - Narzędzie do analizy danych z bazy Web of Science. Dostęp krajowy, wymaga założenia konta osobistego.

 Inne bazy bibliograficzne:

     

Go to top