Kierowca kartingowy w wirówce przeciążeniowej WIML

Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku, zespół pod kierunkiem dr. n. med. Krzysztofa Kowalczuka, przeprowadził cykl badań młodego kierowcy wyścigowego, startującego w zawodach kartingowych.

Badania zrealizowane w WIML stanowiły jeden z elementów przygotowań do startów w nowym sezonie, a także do testów kwalifikujących do startów w bolidzie wyższej kategorii. Zakres merytoryczny zastosowanego pakietu badań psychofizjologicznych został przeanalizowany i zweryfikowany pod kątem maksymalnego odwzorowania warunków panujących na torze oraz specyfiki funkcjonowania kierowcy bolidu wyścigowego.

Celem badania było sprawdzenie i ocena jak młody zawodnik radzi sobie z różnorodnymi czynnikami (np. zmęczenie psychiczne, reakcja na bodźce, zmienne przeciążenia) działającymi na jego organizm w trakcie wyścigu. Kartingowiec został poddany badaniom kwalifikacyjnym z wykorzystaniem baterii testów psychologicznych sformalizowanych do badania kierowców, a także kompleksowym badaniom tolerancji przeciążeń w wirówce przeciążeniowej. Możliwe, że jest to pierwszy krok w kierunku badania w wirówce przeciążeniowej zawodników sportów motorowych.

     

Go to top