Kliniczna Farmakologia Okulistyczna – wydanie II

Właśnie ukazało się II wydanie książki pt. Kliniczna Farmakologia Okulistyczna. Redaktorem naczelnym tej publikacji jest prof. dr hab. n. med. Marek Prost, zastępca Dyrektora WIML ds. Naukowych, Kierownik Kliniki Okulistycznej zaś współredaktorami prof. Renata Jachowicz z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Jerzy Nowak z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Autorami artykułów są zarówno lekarze okuliści, jak również farmaceuci, farmakolodzy, onkolodzy, interniści, alergolodzy, biofizycy i inżynierowie z całego kraju. Książka została pomyślana jako całościowe opracowanie poruszające wszystkie aspekty leczenia chorób oczu.

Czytelnik znajdzie w niej informacje dotyczące zasad stosowania leków do oczu, ich penetracji do tkanek oka, farmakokinetyki. Przeczyta na temat wad i zalet różnych postaci leków do oczu, działań niepożądanych, interakcji i toksykologi leków, metod leczenia schorzeń oczu ze stosowanymi lekami, metod sporządzania leków recepturowych, podstaw prawnych wystawiania recept, wpływu środków konserwujących na tkanki oczu.

W książce zebrano również dane dotyczące dawkowania leków podawanych rzadziej stosowanymi drogami (iniekcje podspojówkowe, do komory przedniej oka, do ciała szklistego) lub w specjalnych dawkach (krople wzmocnione, stężenia kropli i maści, które nie są produkowane jako preparaty do oczu). 

Książka liczy 629 strony, które zawierają 51 rozdziałów z czego 10 z nich napisali pracownicy Kliniki Okulistycznej WIML.

Pierwsze wydanie książki  (2013 r.) cieszyło się dużym zainteresowaniem czytelników. Jej nakład, w liczbie 3000 egzemplarzy, został wyczerpany po 1,5 roku od ukazania się na rynku, dlatego wydawnictwo Edra, Urban i Partner z Wrocławia zdecydowało się na publikację wydania II-go książki, która została zmodyfikowana i uaktualniona w związku ze zmianami jakie dokonały się w leczeniu farmakologicznym chorób oczu w tym okresie.

     

Go to top