Klinika Chorób Wewnętrznych

 

Kierownik Kliniki:  dr n. med. Michał Kurek
Pielęgniarka oddziałowa:  +48 261 852 935
e-mail:  lecznictwo@wiml.waw.pl

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń internistycznych pacjentów, kierowanych w ramach NFZ oraz przez komisje lotniczo-lekarskie. Ze względu na potrzeby lotnictwa (bezpieczeństwa lotów) diagnostyka kliniki jest ukierunkowana zwłaszcza na ukryte patologie układu krążenia i bodźco-przewodzącego serca, bezbólową postać choroby wieńcowej i nieprawidłowości w układzie bodźco-przewodzącym, stwarzające potencjalne ryzyko wystąpienia groźnej arytmii.

W swej strukturze zawiera:

  • Oddział chorób wewnętrznych
  • Pracownie:
    • endoskopii
    • echokardiografii
    • nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej i pulmonologicznej
  • Izbę chorych
  • Salę "R"

     

Go to top