Komora niskich ciśnień z nagłą dekompresją

Umożliwia przeprowadzenie treningu personelu latającego obejmującego:

  • wpływ niedotlenienia na zdolność wykonywania zadań w aspekcie zachowania sprawności psychofizjologicznej,
  • trening nagłej dekompresji.

Komora składa się z komory właściwej oraz zbiornika dekompresyjnego połączonych ze sobą systemem przewodów próżniowych.
Nagłą dekompresję uzyskuje się wykorzystując zjawisko wyrównywania się ciśnienia w zbiornikach po ich połączeniu.
Zastosowany układ zaworów łączących komorę właściwą ze zbiornikiem dekompresyjnym zapewnia regulację czasu dekompresji w zakresie 0,7-15 s z tolerancją 0,5 s.
Podsystem informatyczny umożliwia ustawienie kolejności i czasu otwarcia zaworów dekompresyjnych oraz:

  • obrazuje i rejestruje informacje o ciśnieniu w komorze właściwej i zbiorniku dekompresyjnym,
  • umożliwia zapis graficzny i rejestruje parametry ciśnienia atmosferycznego komory,
  • rejestruje parametry fizjologiczne z przebiegu  badania,
  • tworzy bazę danych badania.
Kontakt: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
tel. +48 261 852 000
e-mail: kkowalczuk@wiml.waw.pl

 

 

     

Go to top