Kurs w zakresie medycyny lotniczej (18-22.05.2015 r.)

W dniach 18-22 maja 2015 r. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, odbędzie się kurs podstawowy w zakresie medycyny lotniczej. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy i ratowników medycznych, zabezpieczających wykonywanie lotów w jednostkach Sił Zbrojnych RP.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 maja 2015 r. W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc o udziale w kursie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem szkolenia oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Cena kursu wynosi 3 000,00 zł brutto bez wyżywienia i zakwaterowania. Forma płatności gotówką w kasie lub przelewem na 5 dni przed rozpoczęciem kursu. Nr konta: 35 1240 6247 1111 0000 4976 2110; Tytuł przelewu: Kurs 18-22.05.2015 r._Imię i Nazwisko Kursanta.

Istnieje możliwość wyżywienia i zakwaterowania w bazie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W tej sprawie prosimy o kontakt z p. Anną Janusińską tel.: 261 852 693.

Wypełnione formularze prosimy wysłać na adres e-mail: kontakt@wiml.waw.pl, tel.: 261 852 948.

W przypadku pytań odnośnie kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z mjr. lek. Szczepanem Więckowskim: tel.: 604 125 598; e-mail: szwiecko@wiml.waw.pl.

     

Go to top