Lot paraboliczny w wirówce przeciążeniowej WIML

W dniach 27-28 stycznia 2015 roku w Zakładzie Szkolenia i Treningu Lotniczo-Lekarskiego przeprowadzone zostało szkolenie w wirówce przeciążeniowej dla uczestników projektu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną.

W szkoleniu wzięły udział cztery osoby reprezentujące Europejską Agencję Kosmiczną i firmy Stam S.r.l. (Włochy), OptiNav Sp z o.o. (Polska) i SKA Polska Sp. z o.o.. Zarówno badania, jak i szkolenie zrealizowane w WIML stanowiły jeden z elementów kwalifikacyjnych i przygotowawczych do lotu parabolicznego, który ma się odbyć już w lutym bieżącego roku. Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnicy poddani zostali rozszerzonym badaniom laryngologicznym, aby wyeliminować ewentualne zaburzenia błędnika u poszczególnych uczestników. Zakres merytoryczny szkolenia wirówkowego został przeanalizowany pod kątem maksymalnego odwzorowania warunków przeciążeniowych i grawitacyjnych panujących podczas wykonywania lotu parabolicznego. Dodatkowym celem szkolenia była ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej uczestników, a także sprawdzenie jak radzą sobie z różnorodnymi czynnikami psychofizjologicznymi (m.in. dezorientacja, reakcja na bodźce, cyklicznie zmienne przeciążenia) mogącymi działać na organizm człowieka w trakcie takiego lotu. Patrząc w przyszłość, może to być doskonały element przygotowujący do lotu kosmicznego.

     

Go to top