Nasz kolega Marcin Biernacki obronił pracę doktorską z notą summa cum laude. GRATULUJEMY!!!

W dniu 17 grudnia 2013 r. Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego nadała tytuł doktora nauk społecznych z zakresu psychologii Marcinowi Biernackiemu, kierownikowi Pracowni Psychologii Eksperymentalnej WIML. Dwa tygodnie wcześniej Marcin Biernacki przystąpił do obrony pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Adama Tarnowskiego, profesora WIML. Jego rozprawa doktorska zatytułowana „Związek wieku oraz wybranych cech osobowości z funkcjonowaniem poznawczym - analiza w kontekście zachowań drogowych” otrzymała wyróżnienie - summa cum laude.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Praca doktorska Marcina Biernackiego wraz z recenzjami jest dostępna w repozytorium UW:

https://depotuw.ceon.pl/handle/item/417

     

Go to top