Patent WIML na manipulator do wspomagania operacji chirurgicznych

WIML opatentował wygodny w użyciu, nowoczesny manipulator do wspomagania operacji chirurgicznych.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z póź. zm.) został udzielony na rzecz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, patent nr 215248, na wynalazek pt. „Manipulator do wspomagania operacji chirurgicznych”, którego twórcami są:

  • mgr inż. Marcin PIOTROWSKI
  • dr hab. n. med. Mariusz WYLEŻOŁ, prof. WIML
  • mgr inż. Mirosław DEREŃ
  • inż. Paweł POMASKI

Manipulator opracowany w WIML pozwala na precyzyjne skierowanie i utrzymanie narzędzia chirurgicznego w odpowiedniej pozycji w przestrzeni pola operacyjnego. Dzięki temu nie trzeba tego zadania powierzać asystentowi chirurga. Wielogodzinne operacje wywołują zmęczenie, czego jednym z przejawów jest drżenie rąk. W wyniku niego może dojść do nieumyślnego spowodowania urazów narządów wewnętrznych pacjenta. Manipulator ma całkowicie wyeliminować to ryzyko. Jego konstrukcja pozwala na wykorzystanie go zarówno podczas klasycznych operacji na otwartych powłokach ciała, jak i podczas operacji laparoskopowych.

Więcej informacji na temat manipulatora do wspomagania operacji chirurgicznych można znaleźć na Serwerze Publikacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?strona=index  wpisując numer zgłoszenia 396269.

     

Go to top