Patenty

Pracownicy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej są twórcami wynalazków i wzorów użytkowych, do których uprawniony jest WIML lub Skarb Państwa – Minister Obrony Narodowej. 

Tytuł wynalazku / wzoru użytkowego
Numer Data przyznania
Twórcy  
Sygnalizator zagrożenia hipoksją PL238338 (B1) 2021 Marcin Piotrowski, Paweł Pomaski, Mirosław Dereń, Krzysztof Kowalczuk  
Zintegrowane urządzenie pomiarowo-badawcze PL233646 (B1) 2019 Krzysztof Różanowski, Jarosław Lewandowski  
System zmiany położenia leżyska zwłaszcza stołu pionizacyjnego PL224837 (B1) 2017 Aleksander Sobotnicki, Łukasz Juszyński, Mariusz Sobiech, Łukasz Dziuda, Franciszek Skibniewski, Piotr Kwaśny, Anna Brzozowska  
Sposób i układ do określania bezpieczeństwa kierującego pojazdem PL222456 (B1) 2016 Krzysztof Murawski, Krzysztof Różanowski
 
Sposób sterowania promiennikiem podczerwieni PL222455 (B1)  2016 Krzysztof Murawski, Krzysztof Różanowski  
Mechaniczno-optyczny wskaźnik kontroli hydraulicznego urządzenia przełączającego PL224349 (B1) 2016 Marcin Piotrowski, Paweł Pomaski, Mirosław Dereń, Franciszek Skibniewski
 
Pojemnik do transportu, zwłaszcza dokumentacji PL221185 (B1) 2016 Marcin Piotrowski, Paweł Pomaski, Mirosław Dereń  
Instrument chirurgiczny
PL68235 (Y1) 2016 Marcin Piotrowski, Mariusz Wyleżoł, Mirosław Dereń, Paweł Pomaski  
Układ elektrod w pojemnościowym sesorze rytmu serca PL68117 (Y1) 2015 Krzysztof Różanowski, Rafał Szymanowski  
Urządzenie do pomiaru czynności życiowych PL217840 (B1) 2014 Łukasz Dziuda, Krzysztof Różanowski, Franciszek Skibniewski, Mariusz Krej  
Manipulator do wspomagania operacji chirurgicznych PL215248 (B1) 2013 Marcin Piotrowski, Mariusz Wyleżoł, Mirosław Dereń, Paweł Pomaski  
Bezkontaktowy sensor rytmu serca PL65982 (Y1) 2012 Krzysztof Różanowski, Łukasz Dziuda, Zenon Szczepaniak, Mariusz Łuszczyk  
Zespół popychacza tłoka pompy strzykawkowej PL195340 (B1) 2007 Wiesław Grenda, Franciszek Skibniewski, Mirosław Dereń, Adam Gacek, Paweł Pomaski, Marcin Piotrowski
 
Bieżnia ruchoma PL132853 (B1) 1985 Tadeusz Drobisz  
Urządzenie do sterowania treningiem fizycznym i oceny zdolności wysiłkowej PL132561 (B2) 1985 Stanisław Barański, Augustyn Piórko, Franciszek Skibniewski, Jerzy Stendera  
Układ do pomiaru ciśnienia tętniczego PL115191 (B2) 1981 Franciszek Skibniewski  

     

Go to top