Płk dr inż. Krzysztof Różanowski został Zastępcą Dyrektora WIML ds. Badań i Informacji Naukowej

Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dnia 25 listopada 2013 roku, płk dr inż. Krzysztof Różanowski został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora WIML ds. Badań i Informacji Naukowej. Pułkownik Różanowski jest również Kierownikiem Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego WIML. Serdecznie gratulujemy awansu i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.

Płk dr inż. Krzysztof Różanowski od kilkunastu lat pełni zawodową służbę wojskową w WIML. Był kierownikiem Zakładu Bioinżynierii Lotniczej i był pełniącym obowiązki Kierownika Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego WIML. W swej pracy udowodnił, że jest naukowcem i sprawnym menadżerem, którego umiejętności przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Instytutu w ostatnich latach.

Płk dr inż. Krzysztof Różanowski prowadzi badania naukowe z zakresu optymalizacji pomiarów psychofizjologicznych z wykorzystaniem autorskich rozwiązań technologii mikrosensorycznych (bioSoc, bioSip) i metod bezkontaktowych (EMFi, elektrody sprzężone pojemnościowo, czujniki mikrofalowe, czujniki okulograficzne). Pracuje nad specjalizowaną technologią BCp (BioChip) służącą do akwizycji i przetwarzania sygnałów biomedycznych, realizowaną w postaci układu scalonego w submikrometrowej technologii CMOS. Jest głównym projektantem LoggerBox - mobilnego, zintegrowanego systemu monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami, a także głównym koordynatorem prac ze strony WIML w programie Zintegrowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan (ZISW Tytan) w obszarze Modułu Monitorowania Życia (MMZ). Bierze czynny udział, w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

fot. Janusz Ośko

     

Go to top