Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2018

A. Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Chwojnicki K, Ryglewicz D, Wojtyniak B, Zagożdżon P, Członkowska A, Jędrzejczyk T, Karaszewski B, Kozera G, Gierlotka M, Ezzati M, Zdrojewski T. Acute Ischemic Stroke Hospital Admissions, Treatment, and Outcomes in Poland in 2009-2013. Frontiers in Neurology. 2018; 9: 134. doi: 10.3389/fneur.2018.00134.
 2. Dziuda Ł, Krej M, Śmietanowski M, Sobotnicki A, Sobiech M, Kwaśny P, Brzozowska A, Baran P, Kowalczuk K, Skibniewski FW. Development and evaluation of a novel system for inducing orthostatic challenge by tilt tests and lower body negative pressure. Scientific Reports. 2018; 8(1):7793. doi: 10.1038/s41598-018-26173-2.
 3. Filip M, Macander M, Gałecki P, Talarowska M, Zboralski K, Szemraj J, Orzechowska A. Style radzenia sobie ze stresem, kontrola emocji i wykładniki biochemiczne jako wspólny element protekcyjny w zapalnej reakcji na stres. Psychiatria Polska. 2018; 52(3):511-524. doi: 10.12740/PP/79217.
 4. Gaździńska A, Gaździński S, Jagielski P, Wyleżoł M. Heath Behaviors of Patients Qualified for Bariatric Surgery: the Role of Excess Body Weight, Age and Depressive Symptoms. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2018; 13(1):1-6. doi: 10.1089/bari.2017.0027.
 5. Gaździński S, Gaździńska A, Orzeł J, Redlisz-Redlicki G, Pietruszka M, Mojkowska A, Pacho R, Wyleżoł M. Intragastric Balloon Therapy Leads to Normalization of Brain Magnetic Resonance Spectroscopic Markers of Diabetes in Morbidly Obese Patients. NMR in Biomedicine. 2018; 31(9):e3957. doi: 10.1002/nbm.3957.
 6. Gmachowska AM, Żabicka M, Pacho R, Pacho S, Majek A, Feldman B. Tibial stress injuries: location, severity, and classification in magnetic resonance imaging examination. Polish Journal Radiology. 2018; 83: e471-e481. doi: 10.5114/pjr.2018.80218. 
 7. Grąt K, Grąt M, Rowiński O, Patkowski W, Zieniewicz K, Pacho R. Accuracy of computed tomography in the assessment of Milan criteria in liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Transplantation Proceedings. 2018; 50(7):2002-2005. doi: 10.1016/j.transproceed.2018.02.145.
 8. Jędrzejczak J, Mazurkiewicz-Bełdzińska M, Szmuda M, Majkowska-Zwolińska B, Steinborn B, Ryglewicz D, Owczuk R, Bartkowska-Śniatkowska A, Emich-Widera E, Rejdak K, Siemiński M, Nagańska E. Convulsive status epilepticus management in adults and children: Report of the Working Group of the Polish Society of Epileptology. Neurol Neurochir Pol. 2018; 52(4):419-426. doi: 10.1016/j.pjnns.2018.04.002.
 9. Kaczmarek I, Prost ME, Wasyluk JT. Comparison of retropupillary iris-claw intraocular lens implantation and transscleral suture fixation of an intraocular lens for aphakic eyes. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2018; 12(11):5-9. doi: 10.7860/JCDR/2018/37725.12269.
 10. Królicki L, Bruchertseifer F, Kunikowska J, Koziara H, Królicki B, Jakuciński M, Pawlak D, Apostolidis C, Mirzadeh S, Rola R, Merlo A, Morgenstern A. Prolonged survival in secondary glioblastoma following local injection of targeted alpha therapy with 213Bi-substance P analogue. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2018; 45(9):1636–1644. doi: 10.1007/s00259-018-4015-2.
 11. Langhorne P, O’Donnell MJ, Chin SL, Członkowska A, Ryglewicz D, et al. Practice patterns and outcomes after stroke across countries at different economic levels (INTERSTROKE): an international observational study. Lancet. 2018; 391(10134): 2019-2027. doi: 10.1016/s0140-6736(18)30802-x.
 12. Lewkowicz R, Stróżak P, Bałaj B, Francuz P, Augustynowicz P. Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance. Aerospace Medicine and Human Performance. 2018; 89(11):976–984. doi: 10.3357/AMHP.5153.2018.
 13. Lewkowicz R, Fudali-Czyż A, Bałaj B, Francuz P. Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events. Aerospace Medicine and Human Performance. 2018; 89(10):863-872. doi: 10.3357/AMHP.5042.2018.
 14. Stopiński S, Jusza A, Anders K, Kaźmierczak A, Markowski K, Osuch T, Krej M, Dziuda Ł, Szczepański P, Piramidowicz R. Noninvasive optoelectronic system for monitoring of the heart and respiratory rate of the patient exposed to MRI scanning (Conference Presentation). Proceedings of SPIE: Optical Sensing and Detection V. 2018; 10680. doi: 10.1117/12.2307594.
 15. Stróżak P, Francuz P, Lewkowicz R, Augustynowicz P, Fudali-Czyż A, Bałaj B, Truszczyński O. Selective attention and working memory under spatial disorientation in a flight simulator. The International Journal of Aerospace Psychology. 2018; 28(1-2):31–45. doi: 10.1080/24721840.2018.1486195.
 16. Wasyluk J, Krajewska M, Oseka M, Sobol M, Prost M. Nutritional oral supplement containing L-arginine, L-citruline, α-lipoic acid, vitamin B2, vitamin B12, folic acid and Gingko biloba in primary open angle glaucoma patients - a prospective, randomized, controlled study. Acta Ophthalmologica. 2018; 96(S261):138. doi: 10.1111/aos.13972_514.
 17. Witkowski G, Konopko M, Rola R, Ługowska A, Ryglewicz D, Sienkiewicz-Jarosz H. Enzymatic replacement therapy In patients with late-onset Pompe disease – 6-Year follow up. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 2018; 52(4):465-469. doi: 10.1016/j.pjnns.2018.05.002.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Abakumow M, Gaździński SP, Kowalczuk K. Initial depression and normalization of higher extremity oxygenation in an autistic girl due to kinesitherapy using an adapted high altitude protection suit: a case study. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(3):19-22. doi: 10.13174/pjambp.11.02.2020.03.
 2. Baran P, Dziuda Ł. Evaluation of mood and anxiety in pilots undergoing simulated gravitational pooling of blood in the lower part of the body. SF Journal of Aviation and Aeronautical Science. 2018; 1(1):1007.
 3. Chmielewski R. Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i satysfakcji rodziców z użycia aspiratorów nosowych u dzieci. Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny. 2018; 17(3):112-117.
 4. Chmielewski R. Report on the Rhinoforum 2017 Conference, Warsaw (Poland), 31 November – 2 December 2017. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(1):51-53. doi: 10.13174/pjambp.06.08.2019.06.
 5. Ciszek B, Chmielewski R. Internal carotid artery classification systems. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(4):27-35. doi: 10.13174/pjambp.25.05.2020.03.
 6. Dalz M, Stopa M, Wasyluk J, Prost M. Inne choroby pasożytnicze przedniego odcinka oka. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2018; Supl. 5(1):26-30. doi: 10.24292/01.OT.sup1310518.06.
 7. Dec S. Loss of consciousness during spontaneous laughter. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(1):33-47. doi: 10.13174/pjambp.06.08.2019.04.
 8. Dziuda Ł, Murawski K, Dziwosz M, Krej M, Piotrowski M, Baran P. Construction of a detector of fatigue symptoms in car drivers. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(3):23-29. doi: 10.13174/pjambp.11.02.2020.04.
 9. Gaździńska A, Jagielski P, Baran P. Evaluation of nutritional status and the level of physical fitness of military flying personnel staying at the fitness and training camp. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(3):12-18. doi: 10.13174/pjambp.11.02.2020.02.
 10. Gaździński SP, Kowalczuk K, Zieliński P, Baran P, Krej M, Dziuda Ł. Lower body negative pressure training leads to lasting decreases in cerebral blood flow: a preliminary study using arterial spin labeling perfusion MRI. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(4):36-46. doi: 10.13174/pjambp.25.05.2020.04.
 11. Janewicz M, Binder M, Gaździńska A, Truszczyński O, Mojkowska A, Zieliński P, Gaździński S. Cognitive improvements following body mass reduction induced by intragastric balloon in morbidly obese patients. a preliminary study. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(3):5-11. doi: 10.13174/pjambp.11.02.2020.01.
 12. Kopka L, Zawadzka-Bartczak E, Bakoń L, Jałocha Ł. Diverticulosis – the clinical aviation medicine aspect and aeromedical concerns. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(1):14-20. doi: 10.13174/pjambp.06.08.2019.02.
 13. Kopka L, Zawadzka-Bartczak E, Kowalczuk K, Piotrowski M, Krej M. Mass casaulties triage algorithm with use of  SpO2 levels, HR and body temperature measurements. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(2):26-34. doi: 10.13174/pjambp.30.10.2019.04.
 14. Kopka M. Antagoniści CGRP w leczeniu napadów migreny. Aktualności Neurologiczne. 2018; 18(2):99-102. doi: 10.15557/AN.2018.0014.
 15. Kopka M. Lepiężnik w profilaktyce migreny. Migrena News. 2018; 3(3):100-103.
 16. Kopka M. Przeciwciała monoklonalne przeciw CGRP w leczeniu prewencyjnym migreny. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2018; 34(3)    69-78. doi: 10.17393/fpn.2018.10.002.
 17. Kopka M. Zmiana leków oryginalnych na generyczne w leczeniu padaczki. Neurologia Praktyczna. 2018; 3:7-11.
 18. Kowalczuk K, Gaździński SP, Walas M, Strojek M, Janewicz M, Grzeszuk T, Wormnes K, Werner A. Application of human centrifuge to simulate parabolic flight: early experience. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(2):21-25. doi: 10.13174/pjambp.30.10.2019.03.
 19. Kowalczuk K, Janewicz M, Przymus Z, Grzeszuk T, Kilian R, Gaździński S. The influence of relaxation training techniques on pilots’ levels of tolerance to motion sickness symptoms during simulated flight – preliminary results. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(2):35-37. doi: 10.13174/pjambp.30.10.2019.05.
 20. Kurek MA, Zawadzka-Bartczak E, Barwińska K, Owsiak D. Disorders of the electrical conduction system of the heart - a significant problem in aviation medicine. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(1):21-32. doi: 10.13174/pjambp.06.08.2019.03.
 21. Majka P, Setkowicz Z, Gaździński SP. Voxel-wise analyses of high-fat diet on brain structure in wistar rats. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(4):20-26. doi: 10.13174/pjambp.25.05.2020.02.
 22. Prost M. Bakteryjne zapalenie spojówki i rogówki – wytyczne terapeutyczne. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2018; Supl. 5(1):5-9. doi: 10.24292/01.OT.sup1310518.01.
 23. Prost M. Chlamydiowe zapalenie spojówki i rogówki – wytyczne terapeutyczne. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2018. Supl. 5(1):18-20. doi: 10.24292/01.OT.sup1310518.04.
 24. Prost M. Stożek tylny soczewki – wyniki leczenia chirurgicznego u dzieci. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2018; 5(1):39-45. doi: 10.24292/01.OT.310318.06.
 25. Przewodzka A, Czerwińska A, Łaszczyńska J. Influence of selected pharmacological agents on the psychophysical efficiency of a human in conditions of the extended alert period in association with the hypoxia stimulus at high altitude. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(4):5-19. doi: 10.13174/pjambp.25.05.2020.01.
 26. Przewodzka A, Czerwińska A. Effects of selective cooling of specific human body surface areas on subjective assessment of thermal comfort in hot conditions. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(1):5-13. doi: 10.13174/pjambp.06.08.2019.01.
 27. Rola R. Przygotowanie pacjenta z padaczką do zabiegu operacyjnego. Medycyna po Dyplomie. 2018; 27(1):44-47.
 28. Sławek J, Kosiorowski D, Dec-Ćwiek M, Krawczyk M, Drożdż A, Rudzińska M, Ryglewicz D, Sarzyńska-Długosz I. Rekomendacje interdyscyplinarnej grupy ekspertów w zakresie kompleksowego i długofalowego leczenia spastyczności toksyną botulinową typu A. Pol Przegl Neurol. 2018; 14(2): 47-59.
 29. Wasyluk J, Krajewska M, Czarzasta K. Demodekoza oczna – współczesny problem kliniczny. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2018; Supl. 5(1):21-25. doi: 10.24292/01.OT.sup1310518.05.
 30. Wasyluk J, Prost M. Znaczenie obiektywnego monitorowania progresji jaskry w praktyce klinicznej. OphthaTherapy. Terapie w okulistyce. 2018; 17(1):29-36. doi: 10.24292/01.OT.310318.05.
 31. Zawadzka-Bartczak E, Kopka L, Kopka M. Prevalence of abnormal  spinal  findings in asymptomatic candidates for military pilots. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol. 2018; 24(2):5-10. doi: 10.13174/pjambp.30.10.2019.01.

C. Publikacje w czasopismach naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Ryglewicz D. What should be the optimal imaging to select patients for thrombectomy beyond 3 hours, is CTA enough or should CTP be added. Polski Przegląd Neurologiczny. 2018; 14 (suppl A):83.
 2. Mendel TA, Tarka S, Piecha A, Ryglewicz D, Bochyńska A, Kurkowska-Jastrzębska I, Wierzba-Bobrowicz T. Limbic encephalitis — diagnostic difficulties. Polski Przegląd Neurologiczny. 2018; 14 (suppl A):177.

D. Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Kaźmierczak A, Stopiński S, Jusza A, Anders K, Słowikowski M, Piramidowicz R, Krej M, Dziuda Ł. PIC-based readout units for FBG sensors interrogation. W: Proceedings of the 2018 Baltic URSI Symposium supported by National Committees of the Baltic Countries. IEEE 2018. doi: 10.23919/URSI.2018.8406764.
 2. Lewkowicz R, Kowaleczko G. Metoda analizy wypadków lotniczych spowodowanych dezorientacją przestrzenną pilota. W: Sibilski K. (red.): Mechanika w Lotnictwie ML-XVIII. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Warszawa 2018.
 3. Lewkowicz R, Kowaleczko G. Ocena jakości odwzorowania przyspieszeń w wirówce przeciążeniowej. W: Sibilski K. (red.): Mechanika w Lotnictwie ML-XVIII. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Warszawa 2018.
 4. Nowocin D, Popiel A, Zieliński P, Zawadzki B. Zmiany reaktywności emocjonalnej związane z ustąpieniem objawów PTSD po zastosowaniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, farmakoterapii albo leczenia skojarzonego. W: Magdalena Skotnicka-Chaberek (red.), Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie. Gdańsk: PTTPB 2018.
 5. Pacho R, Kruszewska-Pinto A. Tomografia komputerowa (TK) w diagnostyce raka pęcherzyka żółciowego. W: Krawczyk Marek, Krawczyk Marcin. Rak pęcherzyka żółciowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 6. Prost M. Embriologia narządu wzroku i rozwój gałki. W: Grzybowski A. (red.): Okulistyka. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.
 7. Sobotnicka E, Sobotnicki A, Czerw M, Badura G, Sobiech M, Krej M, Puchalska L, Dziuda Ł. A multiparameter examination system to assess self-regulatory mechanisms of the cardiovascular system under simulated hypergravity conditions.  W: Proceedings of the Baltic URSI Symposium supported by National Committees of the Baltic Countries. IEEE 2018. doi: 10.23919/URSI.2018.8406698.
 8. Sobotnicka E, Sobotnicki A, Czerw M, Badura G, Sobiech M, Krej M, Puchalska L, Dziuda Ł. Tests for pilots under simulated hypergravity conditions - technological challenges and tesearch methodology. W: Proceedings of 25th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2018. IEEE 2018. doi: 10.23919/mixdes.2018.8436651.

     

Go to top