Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2003 r.

 

1.A. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z LISTY FILADELFIJSKIEGO INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ

 1. Zawadzka-Bartczak E., Kopka L., Gancarz A.: Antioxidative Enzyme Profiles in Fighter Pilots. Aviation, Space and Environmental Medicine, 2003, 6, 654-658.

1.B. PUBLIKACJA W INNYM RECENZOWANYM CZASOPIŚMIE ZAGRANICZNYM LUB CZASOPIŚMIE POLSKIM

 1. Bednarski W., Kłos A., Bertrandt J., Rozmysł E, Kobos Z.: Ocena stanu odżywiania kobiet - pacjentek Izby Wytrzeźwień w Warszawie. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, 2003, 1/2, 561-566.
 2. Bednarski W., Kobos Z., Bertrandt J., Kłos A.: Psychospołeczne uwarunkowaniam anorexia nervosa wśród kandydatek do lotnictwa. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, 2003, 3/4, 706-708.
 3. Bieniek R., Bertrandt J., Kłos A., Kobos Z.: Ocena stanu odżywiania reprezentacji wojska polskiego w skokach spadochronowych - badania wstępne. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, 2003, 1/2, 598-602.
 4. Dec S., Miszczak J., Zalewska E.: Metody weryfikacji padaczkopodobnych zmian w EEG u zdrowych klinicznie osób. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 3, 307-327.
 5. Domaniecki J.: Z historii Kliniki Chirurgicznej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 107-109.
 6. Domin A.: Sprawozdanie z 50 Międzynarodowego Kongresu Medycyny Lotniczej i Kosmicznej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 2, 237.
 7. Jasiński T.: Siła reakcji układu nerwowego i odporności na przyspieszenie +Gz. Fiziczeskoe wospitanie studentow tworczeskich specialnostej, 2003, 3, 75-95.
 8. Jasiński T.: Sprawozdanie z VII Międzynarodowego Kongresu Naukowego "Współczesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich". Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 495-496.
 9. Jasiński T.: Temperamentalne korelaty tolerancji przyspieszeń +Gz u pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 2, 151-160.
 10. Jasiński T., Tkaczuk V.: Ocena motoryczności pilotów samolotów w aspekcie uwarunkowań motorycznych. Antropomotoryka, 2003, 26, 55-63.
 11. Kalinowski D., Kaczorowski Z., Michalik M.: Uszkodzenie ucha wewnętrznego w następstwie urazu ciśnieniowego u pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 3, 325-330.
 12. Kluch W.: Badania fizjologiczne przebiegu restytucji narządu przedsionkowego u osób poddawanych przyspieszeniom w symulatorze GYRO IPT. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 399-415.
 13. Kobos Z., Bednarski W., Bertrandt J., Bieniek R.: Psychologiczne uwarunkowania otyłości wśród personelu lotnictwa. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, 2003, 1-2, XXX, 237-239.
 14. Kobos Z., Bednarski W., Bertrandt J., Ortyński O.: Ocena psychiczna zaburzeń odżywiania. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, 2003, 3-4, XXX, 709-712.
 15. Kuliński J., Skowroński W., Prost M., Krajewski M., Stasiak K.: Zachowanie się parametrów wzrokowych potencjałów wywołanych w warunkach hipoksji normobarycznej (9,6% tlenu). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 417-427.
 16. Kuzak D., Kłossowski M.: Wpływ zastosowania oddechowej mieszaniny helowo-tlenowej na wysiłkową reakcję hormonalną w warunkach hipoksji. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 437-449.
 17. Maciejczyk J.: 75 lat psychologii lotniczej w Polsce. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 47-58.
 18. Markiewicz L.: Dr n. przyr. D. Kuzak -wspomnienie pośmiertne. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 497-498.
 19. Markiewicz L.: Działalność Zakładu Patofizjologii Lotniczej na tle 75 lat nauk fizjologicznych w WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 33-46.
 20. Mikuliszyn R., Sojka W., Bieniek R.: Technika lotnicza XXI wieku: wyznania dla medycyny lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 2, 173-184.
 21. Miszczak J.: Neurofizjologiczne implikacje badań stanów czynnościowych mózgu metodą mapingu potencjałów wywołanych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 3, 333-349.
 22. Prost M.: Leczenie odwarstwienia siatkówki w przebiegu retinopatii wcześniaków. Klinika Oczna, 2003, 105, 322-325.
 23. Prost M.: Możliwości samoistnej regresji zmian w fazie czynnej retinopatii wcześniaków. Klinika Oczna, 2003, 105, 57-59.
 24. Prost M.: Ocena wyników leczenia odwarstwienia siatkówki w przebiegu 5 stadium fazy czynnej retinopatii wcześniaków. Klinika Oczna, 2003, 105, 387-391.
 25. Rejment E.: Szczur SHR, biologiczny model w badaniach nad nadciśnieniem tętniczym krwi i bólem. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2003, 10, 34-39.
 26. Skowroński W., Zawitkowski J., Kuliński J.: Okulistyka lotnicza w Polsce. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 75-83.
 27. Skrzypkowski A.: Geneza i zarys dziejów Zakładu Stomatologii WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 59-74.
 28. Skrzypkowski A.: Wybrane problemy stomatologiczne ludzi starszych. Stomatologia Współczesna, 2003, 3, 10, 49-53.
 29. Stablewski R., Kubiczek J., Kaczorowski Z.: Historia otolaryngologii lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 85-94.
 30. Steć M.: Ocena skuteczności kwasu delta-aminolewulinowego (ALA) w fotodynamicznej diagnostyce i leczeniu przeszczepialnego raka sutka u myszy. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 2, 141-150.
 31. Stępień A., Jagustyn P., Trafny A.: Hamujący wpływ agonistów receptora serotoninowego 5HT1B/D na stężenie peptydu zależnego od genu kalcytoniny w napadzie migreny. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2003, 5, 1013-1023.
 32. Stępień A., Kwasucki J.: Trzydziestolecie Kliniki Naurologicznej WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 95-101.
 33. Tarnowski A., Maciejczyk J.: Płeć a poziom wykonania zadań koordynacyjnych, różniących się stopniem trudności. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 429-436.
 34. Tarnowski A., Maciejczyk J.: Różnice między mężczyznami a kobietami w zakresie wybranych psychologicznych kryteriów w selekcji do lotnictwa. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 2, 161-172.
 35. Truszczyński O., Biernat B., Macander M.: Badanie katastrof i wypadków lotniczych- perspektywa medyczna i psychologiczna. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 2, 186-214.
 36. Wojtkowiak M.: Rozwój badań nad zwiększeniem skuteczności ubiorów przeciwprzeciążeniowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 2, 185-204.
 37. Wojtkowiak M., Kaczanowski R.: Udział Polski w badaniach medycyny kosmicznej. Gazeta Lekarska, 2003, 5, 3.
 38. Zakrzewska E.: Dziesięć lat istnienia Koła Medycyny Lotniczej TLW (1993-2003). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 487-492.
 39. Zakrzewska E.: Komendanci WIML w latach 1928-2002. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 9-31.
 40. Zawadzka-Bartczak E.: Klinika Chorób Wewnętrznych WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 1, 103-106.
 41. Zawadzka-Bartczak E.: Sprawozdanie z 74 dorocznej konferencji naukowej Stowarzyszenia Lekarzy Lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 419.
 42. Zawadzka-Bartczak E., Kopka L.: Dwutorowość przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym w aspekcie wskazań orzeczniczo-lotniczo-lekarskich do badań elektrofizjologicznych serca. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 459-466.
 43. Zawadzka-Bartczak E., Olszewski R.: Lotniczo-lekarskie spojrzenie na testy tolerancji przyspieszeń w wirówce w odniesieniu do realnego lotu na samolocie TS-11 "Iskra". Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2003, 4, 467-474.

CZASOPISMA INNE

 1. Czarkowski M., Mikulska M., Żebrowski M., Baran A., Rożanowski K.: Accuracy of Space Labs 90207 is altered by venous blood redistribution. Blood pressure, 2003, 5-6, 12, 334.
 2. Jasiński T., Mróz H.E.: Poczucie jakości życia u nauczycieli szkół ponadpodstawowych w aspekcie zadowolenia z pracy zawodowej. Humanizacja Pracy, 2003, 1-2, 36, 45-61.
 3. Jasiński T., Koluch K.: Poczucie kompetencji u nauczycieli wychowania fizycznego na tle grupy porównawczej. Humanizacja Pracy, 2003, 6, 216, 29-43.
 4. Jasiński T., Turek M.: Zespół stresu pourazowego jako konsekwencja psychologiczna awaryjnego opuszczania samolotu. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2003, 10, 41-46.
 5. Kaczorowski Z., Stablewski R.: Application of modified electronystagmographic central tests in aviation medicine. Neurootology Newsletter, 2003, 1, 7, 30-32.
 6. Rejment E.: Szczur w walce z nadciśnieniem tętniczym. Fauna & Flora, 2003, 8, 55, 7.
 7. Rejment E.: Zwierzęta w badaniach biomedycznych. Fauna & Flora, 2003, 7, 54, 5.
 8. Skrzypkowski A.: Stomatologia w służbie polskiego lotnictwa wojskowego. Skalpel, 2003, 1, 20-26.
 9. Tarnowski A.: Kobiety jako piloci w lotnictwie wojskowym. Kosmos: problemy nauk biologicznych, 2003, 1, 52, 59-65.
 10. Truszczyński O.: Wpływ zmian strukturalnych na zachowania pracowników. Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2003, 3, 45-49.

MONOGRAFIE NAUKOWE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

2.A. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKU AKADEMICKIM W JĘZYKU POLSKIM

 1. Tomczak A.: Elementy "szkoły przetrwania" w systemie edukacji podchorążych wojsk lądowych w: Marcinkowski M, Sokołowski M: Aktywność ruchowa, edukacja i zdrowie w kontekstach proobronnych. AWF Poznań, 2003, 1, 2, 212-222.
 2. Jasiński T.: Ocena motywatorów pracy na przykładzie wybranej firmy prywatnej w: Czy zmierzch pracy? D. Walczak- Duraj (red.). T.2 Etos w praktyce przedsiębiorstw. Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. P. Włodkowica, Płock, 2003,113-127.
 3. Jasiński T., Tomczak A., Wojtkowiak M.: Pomiar wybranych wskaźników fizjologicznych i psychologicznych podczas katapultowania treningowego w: A. Rakowski, A. Chodała, R.M. Kalina. Sporty ekstremalne w przygotowaniu żołnierzy i formacji antyterrorystycznych. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2003, 6, 63-72.
 4. Prost M.: Ślepota i niedowidzenie w: Kawalec W., Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. Protokoły postępowania. PZWL, Warszawa, 2003, 197-202.
 5. Prost M.: Zez. w: Kawalec W., Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. Protokoły postępowania. PZWL, Warszawa, 2003, 288-292.
 6. Stępień A.: Ból twarzy w: Ból ostry, przewlekły i nowotworowy. PZWL, Warszawa, 2003, 112-118.

     

Go to top