Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2008 r.

A. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

 1. BIERNACKI M., TARNOWSKI A.: The Relationship Between Temperamental Traits and the Level of Performance of Eye-Hand Coordination Task in Jet Pilots. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics,2008,4,14,423-432.
 2. Czarkowski M., RÓŻANOWSKI K.: Polish Research Ethics Committees in the European Union System of Assessing Medical Experiments. Science and Engineering Ethics,2008,1.
 3. Czarkowski M., Zając K., RÓŻANOWSKI K.: Can the pressor response accompanying blood pressure measurement be limited in young normotensive women? Blood Pressure Monitoring, 2008,13,1-5.

B .PUBLIKACJE W INNYCH RECENZOWANYCH CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH LUB CZASOPISMACH POLSKICH

 1. Berta A., Higazy M., Petricek I., PROST M.: The Differential diagnosis of the Red Eye. International Ophthalmology. Springer 2008, 28, suppl.1.
 2. DOMAŃSKI P., WÓJCIK R.: Zakresy badań kwalifikacyjnych (wstępnych) wojskowego personelu lotniczego. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1,11-26.
 3. DOMAŃSKI P., WÓJCIK R.: Zakresy internistycznych badań okresowych wojskowego personelu lotniczego. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1,27-38.
 4. FIJOŁEK T., STEĆ M.: Zmiana ciśnień w obrębie jamy brzusznej u pilotów wojskowych podczas lotów bojowych a możliwość wystąpienia choroby refluksowej przełyku. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,2,167-172.
 5. GOLEC L., TRUSZCZYŃSKI O.: W służbie medycyny lotniczej, Kwartalnik Bellona, 2008,2,653,100-108.
 6. GOLEC L.: 80-cio lecie medycyny lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,1,4-14.
 7. GOLEC L.: Sprawność operacyjna pilota a problem niedotlenienia. Kwartalnik Bellona, 2008,2,653,109-116.
 8. JEREMICZ C.: Badanie neurologiczne. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1,67-92.
 9. KAMIŃSKA A.: Badania psychologiczne. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1,125-148.
 10. KOPKA L.: Nowa klasyfikacja ciśnienia tętniczego krwi - czyżby konflikt priorytetów orzeczniczo-lotniczych i lekarskich dotyczący pilotów i kandydatów do służby na samolotach wysoko-manewrowych?. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,1,83-92.
 11. KOPKA M., KOTOWICZ J.: Zespół DEC (depresja, zaburzenia erekcji, choroba niedokrwienna serca)- niedodiagnozowana triada. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,3,269-276.
 12. KOPKA M., LEWKOWICZ R.: Sprawozdanie z pobytu w Centrum Szkolenia Lotniczego Sił Powietrznych Portugalii. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008, 3,297-300.
 13. KOZICKI T.: Badania ortopedyczne. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1,111-116.
 14. KULIŃSKI J.: Badanie okulistyczne. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1, 93-110.
 15. ŁASZCZYŃSKA J.: Zakład Fizjologii Lotniczej, blisko pilota, blisko latania. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,1,19-30.
 16. MARKIEWICZ L.: Nowa Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej na kadencję 2008-2011. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008, 2,14,229-230.
 17. MARKIEWICZ L.: Rada naukowa i jej przewodniczący w okresie 80 lat istnienia WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,1,37-43.
 18. MISZCZAK J., DEC S., Zalewska E.: Efektywność opracowanych metod wykrywania przejściowego upośledzenia funkcji poznawczych u osób klinicznie zdrowych z cechami napadowymi w zapisach eeg. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,3, 245-260.
 19. MISZCZAK J., DEC S.: Badania zmienności obrazu mózgowych potencjałów wywołanych u zdrowych klinicznie pilotów, po długotrwałym pobycie w warunkach cieplnego stresu w Iraku. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008, 1,45-58.
 20. PAWLIK M, ROZLAU P.: Badania laryngologiczne. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1, 53-66.
 21. PIOTROWSKA H. : Wspomnienie o zmarłym - płk prof. dr hab. farm. Władysław Święcicki. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,3,309-310.
 22. PROST M.: Wszczepy oczodołowe w leczeniu poenuklacyjnego zespołu oczodołu. Okulistyka,2008,3,39-45.
 23. SAWICKA A.: Opracowanie wzorów dokumentacji na podstawie AF PAM 48-133 dotyczące badania personelu lotniczego w celu otrzymania kategorii zdrowia-opracowanie zbiorcze obowiązujących i używanych dokumentów w siłach zbrojnych RP. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1,149-154.
 24. SKRZYPKOWSKI A.: Bóle narządu żucia związane ze zmianami ciśnienia. Barodontalgia. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008, 2, 1-77.
 25. SKRZYPKOWSKI A. : Pięćdziesięciolecie Wojskowej Akademii Medycznej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,2,217-228.
 26. SKRZYPKOWSKI A. : Polskie Towarzystwo Medycyny Lotniczej w Dniu Pracownika Służby Zdrowia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,1,101-109.
 27. SKRZYPKOWSKI A. : Wybrane dogodności i niedogodności społeczno-medyczne związane z rozwojem komunikacji. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,2,151-166.
 28. SKRZYPKOWSKI A.: Lotnia, paralotnia, mikrolot. Wybrane informacje przydatne dla lekarzy lotniczych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008, 1, 67-82.
 29. SKRZYPKOWSKI A.: O zrzeszaniu się pasjonatów lotnictwa (wybrane informacje dotyczące Polski). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,3,301-308.
 30. SKRZYPKOWSKI A.: Walne zebranie sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej za rok 2007. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2008,1,14,93-99.
 31. STABLEWSKI R., Kubiczek J., KACZOROWSKI Z.: Otolaryngologia lotnicza- kontynuacja tradycji. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008, 1,27-30.
 32. Talarowska M., Florkowski A., Gałecki P., MACANDER M., Zboralski K.: Zastosowanie Testu Sortowania Kart z Wisconsin (WCST)w badaniu psychologicznym osób z zaburzeniami psychicznymi. Polski Merkuriusz Lekarski, 2008, XXV , Supl.1,51-52.
 33. TERELAK J., Jońca M.: Aktywność jako cecha temperamentu a strategiczne radzenie sobie ze stresem u pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,4,361-370.
 34. TRUSZCZYŃSKI O., TARNOWSKI A., BIERNACKI M.: Czynnik ludzki w wypadkach lotniczych. Kwartalnik Bellona, 2008, 3, 104-109.
 35. TURSKI B.: Badania stomatologiczne. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML , Warszawa 2008,1,117-120.
 36. TURSKI B.: Zakresy ginekologicznych badań kwalifikacyjnych (wstępnych) wojskowego personelu lotniczego. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML , Warszawa 2008,1, 121-124.
 37. WALICHNOWSKI W. : Obiektywizacja efektów szkolenia teoretycznego, treningu grawitacyjnego i manewrów przeciwprzeciążeniowych pilota w wirówce przeciążeniowej jako ważny czynnik bezpieczeństwa lotów. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,2,173-182.
 38. WOJTKOWIAK M., MIKULISZYN R.: Skojarzone działanie różnokierunkowych przyspieszeń na ustrój pilota stwarzanych przez samoloty o zmiennych ustawieniach dysz wylotowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008, 3,277-281.
 39. ZAKRZEWSKA E., MARKIEWICZ L.: Badacze we wczesnym okresie powojennym. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,2,183-189.
 40. ZAKRZEWSKA E.: Badania naukowe w Pracowni Mikrofalowej WIML. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,2,191-198.
 41. ZAKRZEWSKA E.: Promocja medycyny lotniczej w Polsce w okresie międzywojennym. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008, 1,31-36.
 42. ZAKRZEWSKA E.: Wirówka przeciążeniowa dla małych zwierząt z systemem zamrażania. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2008,3,283-287.
 43. ZBORALSKI K., FLORKOWSKI A., TALAROWSKA M., MACANDER M., GAŁECKI P.: Jakość życia i funkcjonowanie emocjonalne w wybranych schorzeniach psychosomatycznych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2008, 62,XXX,1-6.
 44. ZBORALSKI K., FLORKOWSKI A., TALAROWSKA M., MACANDER M., SZUBERT S., GAŁECKI P.: Salutogeneza - rozszerzenie możliwości dla lekarza. Polski Merkuriusz Lekarski,2008,XXV, Supl.1,47-48.

C. PUBLIKACJE DRUKOWANE W INNYCH CZASOPISMACH

 1. ŁASZCZYŃSKA J.: Nowa jakość, nowe wyzwania. Skalpel, 2008,1,24-26.

D .AUTORSTWO MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. TERELAK J.: Człowiek i stres. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008,1-511.

E. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB W PODRĘCZNIKU NAUKOWYM W JĘZYKU ANGIELSKIM

 1. Goszczyńska H., Doros M., Kowalczyk L., Kolebska K., DEC S., Zalewska E., MISZCZAK J.: Relationships between Isopotential Areas in EEG Maps before, during and after the Seizure Activity [W]:Information Technologies in Biomedicine pod red. E.Pietka, J.Kawa. Springer, Warszawa 2008,315-324.
 2. JASIŃSKI T.: Values and needs realized through sports and martial arts/ Wartości i potrzeby realizowane poprzez sporty i sztuki walki [W]: IDO-Ruch dla kultury/Movement for Culture. Rocznik Naukowy. Stowarzyszenie Idokan, Rzeszów 2008, t.8,8, 96-103.
 3. PROST M.: Acrylic IOL and operative techniques in pediatric cataract surgery [W]: Video atlas of ophthalmic surgery pod red.A.Garg. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008.
 4. PROST M.: Convergent squint surgery [W]: Video atlas of ophthalmic surgery pod red. A.Garg, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008.
 5. PROST M.: Implantation of Ahmed antiglaucoma valve and IOL [W]: Video atlas of ophthalmic surgery pod red.A.Garg. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008.
 6. PROST M.: Implantation of hydrophilic IOL in 3.5 years old child with congenital cataract after intrauterine infection [W]: Video atlas of ophthalmic surgery pod red. A. Garg, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008.
 7. PROST M.: Infectious conjunctivitis [W]: The Differential diagnosis of the Red Eye. International Ophthalmology pod red. A.Berta, M.Higazy, I.Petricek, M. Prost. Springer 2008, 28,46-63.
 8. PROST M.: Intrascleral IOL fixation and iridodialysis repair[W]: Video atlas of ophthalmic surgery pod red.A.Garg, Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008.
 9. PROST M.: Pars plana lensectomy in congenital cataract [W]: Video atlas of ophthalmic surgery pod red. A. Garg. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008.
 10. PROST M.: Problems of IOL Power calculations in pediatric cataract surgery [W]: Mastering the techniques of IOL power calculations pod red. A.Garg, T.J.Lin , R.Latkany, J. Bovey , W.Haigis. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Dehli 2008,T.1.
 11. PROST M.: Secondary IOL implantation with scleral fixation in 8 year old boy with aphakia [W]: Video atlas of ophthalmic surgery pod red.A.Garg. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008.
 12. PROST M.: Secondary IOL implantation in the ciliary sulcus in unilateral aphakia. [W]: Video atlas of ophthalmic surgery pod red.A.Garg. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, 2008.

F. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB W PODRĘCZNIKU NAUKOWYM W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. Gaworska M., JASIŃSKI T., Tomaszewski P.: Zmiany równowagi i nasilenia lęku u osób starszych pod wpływem programu aktywności ruchowej [W]: Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu pod red. J.T. Kowalewskiego, P.Szukalskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa, 2008, t.3.,30-39.
 2. JASIŃSKI T., Pawłow M.: Molestowanie seksualne kobiet funkcjonariuszy porządku publicznego jako przejaw lobbingu. [W]: R.M. Kalina, P Łapiński (red.): Kobieta jako funkcjonariusz bezpieczeństwa publicznego. Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2008,12,t.2, 12-18.
 3. JASIŃSKI T.: Kryteria oceny szkolnej z wychowania fizycznego w percepcji nauczycieli. [W]: Pedagogics, Psychology,Medical-Biological Problems of Fisical Training and Sports pod red. S.Yermacow. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Charków 2008,8,165-170.
 4. KOWALSKI W.: Ciśnienie atmosferyczne (podwyższone i obniżone) [W]: Bezpieczeństwo i higiena pracy pod red. D.Koradeckiej. CIOP-PIB, Warszawa 2008,13-27.
 5. PROST M.,Woynarowska B.: Testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń widzenia pod red. B.Woynarowskiej [W]: Profilaktyka w pediatrii. Wydawn.Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 244-260.
 6. Tkaczuk W., Jagiełło W., JASIŃSKI T.: Psychologiczna osobowość kobiet, uprawiających szermierkę [W]: Pedagogics, Psychology,Medical-Biological Problems of Fisical Training and Sports pod red. S.Yermacow. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Charków 2008,2, 3-9.

G. REDAKCJA MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA AKADEMICKIEGO

 1. Berta A., Higazy M., Petricek I., PROST M.: The Differential diagnosis of the Red Eye. International Ophthalmology. Springer 2008, 28, suppl.1.
 2. TURSKI B.: Opracowanie zakresów badań wstępnych, okresowych, okolicznościowych dla wojskowego personelu lotniczego. Postępy Medycyny Lotniczej, WIML, Warszawa 2008,1-154.

     

Go to top