Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2009 r.

A. PUBLIKACJE W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH Z JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

 1. Czarkowski M., RÓŻANOWSKI K.: Polish Research Ethics Committees in the European Union System of Assessing Medical Experiments. Science and Engineering Ethics, 2009,15,2,201-212.

B .PUBLIKACJE W INNYCH RECENZOWANYCH CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH LUB CZASOPISMACH POLSKICH

 1. BIERNACKI M., KOWALCZUK K., TRUSZCZYŃSKI O., WOJTKOWIAK M.: Wpływ przeciążeń +GZ na odtwarzanie materiału wzrokowo-przestrzennego z pamięci. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2009,4,413-420.
 2. DEC S.: Wskaźniki elektrofizjologiczne i psychologiczne zachowań skroniowych personelu lotniczego przed i po powrocie z misji w Iraku. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2009,3,271-286.
 3. GAŹDZIŃSKA A., Kłos A., Bertrandt J., KŁOSSOWSKI M.: Wartość energetyczna oraz zawartość makroskładników w całodziennych racjach pokarmowych, stosowanych w żywieniu słuchaczy WSOSP w Dęblinie. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2009,1,XXXVI,215-220.
 4. GAŹDZIŃSKA A., Kłos A., Bertrandt J.: Intake of calcium, magnesium, zinc, copper and manganese with Air Force Academy students' daily food rations. Wojskowa Farmacja i Medycyna, 2009,1-2,2,228-231.
 5. GAŹDZIŃSKA A., Kłos A., Bertrandt J.: Popularity of milk and dairy products and their consumption among candidates to the Air Force Academy in Dęblin. Wojskowa Farmacja i Medycyna, 2009,1-2,2,235-238.
 6. KŁOSSOWSKI M., GAŹDZIŃSKA A., TRUSZCZYŃSKI O., ŁUKA-WOJCIECHOWSKA B. : Wpływ trzymiesięcznego stosowania telemonitoringu aktywności ruchowej u mężczyzn z nadwagą i otyłością na wybrane wskaźniki antropometryczne i biochemiczne krwi. Medycyna Sportowa, 2009,suppl. 1,25, 19-24.
 7. KOPKA L., KOPKA M., ZAWADZKA-BARTCZAK E., KOWALCZUK K., WIĘCKOWSKI Sz.: Powtarzalność manewrów przeciwprzeciążeniowych w testach wirówkowych (doniesienie wstępne).Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2009,1,27-36.
 8. ŁASZCZYŃSKA J.: Wpływ dehydratacji ustroju na wydolność fizyczną po krótkotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę otoczenia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2009,3,287-291.
 9. Paśnik K., WYLEŻOŁ M., Stanowski E.: Surgical treatment of morbid obesity. Postępy Nauk Medycznych, 2009,7,22,531-538.
 10. PROST M.: Badania nad skutecznością i bezpieczeństwem leczenia preparatem Tobrexan- wyniki międzynarodowych badań wieloośrodkowych. Magazyn Lekarza Okulisty.2009,4,25-230.
 11. PROST M.: Prof.dr ab.n.med.Kazimierz Gerkowicz- życie poświęcone okulistyce. Magazyn Lekarza Okulisty,2009,2, 68.
 12. PROST M.: Wiarygodność stosowania leków jako problem terapeutyczny w leczeniu jaskry w Polsce. Okulistyka, 2009,1,26-29.
 13. SKRZYPKOWSKI A.: Alianse lotnicze, jako początek globalizacji przestrzeni powietrznej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2009,2,229-242.
 14. SKRZYPKOWSKI A.: Dentystyka w lotnictwie. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2009,3,339-355.
 15. SKRZYPKOWSKI A.: Dwie kadencje czyli sześciolecie Polskiego Towarzystwa Medycyny Lotniczej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2009,4,443-454.
 16. SKRZYPKOWSKI A.: Lotnicza strategia medyczna. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2009,3,365-374.
 17. SKRZYPKOWSKI A.: O zrzeszaniu się pasjonatów lotnictwa (wybrane informacje o zasięgu kontynentalnym. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2009,1, 95-112.
 18. Stanowski E., WYLEŻOŁ M.: Rozwój chirurgicznego leczenia otyłości na świecie i w Polsce. Postępy Nauk Medycznych,2009,7,22, 498-501.
 19. Szarska E., Łaszczyńska J.: Porównanie wybranych wskaźników antropometrycznych i wydolności tlenowej żołnierzy zawodowych i cywilów. Military Pharmacy and Medicine,2009, 2, 1-2.
 20. Szczepaniak Z., Sędek E., Łuszczyk M., Arvaniti A., RÓŻANOWSKI K., DZIUDA Ł.: Wybrane problemy nieinwazyjnych pomiarów poziomu glukozy we krwi człowieka za pomocą technik mikrofalowych w zastosowaniu cywilnym i wojskowym. Elektronika konstrukcje, technologie, zastosowania, 2009,10,117-123.
 21. Tałaj R., Wochyński Z., Stelęgowski A., KŁOSSOWSKI M.: Ocena sprawności fizycznej kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z uwzględnieniem dominanty motorycznej i budowy ciała w świetle egzaminów wstępnych w latach 2007-2008. Medycyna Sportowa, 2009,suppl 1, 25-30.
 22. TRUSZCZYŃSKI O., WOJTKOWIAK M., BIERNACKI M., KOWALCZUK K.: The Effect of Hypoxia on the Critical Flicker-Fusion threshold in Pilots. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health,2009,1,22,13-18.
 23. WIĘCKOWSKI Sz., KOWALCZUK K., WOJTKOWIAK M.: Badania granicy tolerancji przyśpieszeń w wirówce u podchorążych WSOSP w latach 2007/2008 w porównaniu do lat 1994-2000. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2009,4,405-412.
 24. Wochyński Z., KOWALCZUK K., KŁOSSOWSKI M., Sobiech .: Zmiany wskaźnika lipidowego w surowicy krwi podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych podczas badania na wirówce przeciążeniowej. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2009,suppl. 1,25-29.
 25. Wochyński Z., Stelęgowski A., KŁOSSOWSKI M.: Zastosowanie lotniczo-syntetycznego testu sprawnościowego dla potrzeb selekcji kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sil Powietrznych na samoloty wielozadaniowe typu F-16. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2009, suppl. 1,25-30.
 26. WOJTKOWIAK M., ZAKRZEWSKA E.: Wpływ przyspieszeń na powstawanie bólu szyi u pilotów samolotów myśliwskich i śmigłowców. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2009,4,421-433.
 27. WYLEŻOŁ M., Paśnik K.: Revisional bariatric surgery in patients who underwent surgical treatment for morbid obesity, Postępy Nauk Medycznych, 2009,7,22,545-550.
 28. WYLEŻOŁ M., Paśnik K., Dąbrowiecki S., Głuszek S., Michalik M., Strzelczyk J., Wierzbicki Z., Stanowski E.: Polish recomendations for bariatric surgery. Wideochirurgia,2009,Suppl. 1,4,5-8.
 29. WYLEŻOŁ M., Stanowski E.: Stanowisko Zarządu Sekcji Chirurgicznego Leczenia Otyłości Towarzystwa Chirurgów Polskich w zakresie umiejętności, które powinien posiadać chirurg wykonujący samodzielnie operacje bariatryczne. Postępy Nauk Medycznych,2009,7,22,551-551.
 30. ZAKRZEWSKA E.: Badania naukowe prowadzone na treningowych urządzeniach katapultowych w WIML-rys historyczny. .Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2009, 2,193-204.
 31. ZAKRZEWSKA E.: Profesor John Ernsting (1928-2009). Polski Przegląd Medycyny Lotniczej,2009,4,455-458.

C. PUBLIKACJE DRUKOWANE W INNYCH CZASOPISMACH

 1. JASKOWSKI A., PAWLIK M.: Postanowienia ogólne medyczne z zakresu orzecznictwa lotniczo-lekarskiego. Postępy Medycyny Lotniczej,2009,1,17, 9-18.
 2. KULIŃSKI J.: Analiza materiałów z zakresu okulistyki. Postępy Medycyny Lotniczej,2009,1,17,65-78.
 3. ROZLAU P.: Analiza materiałów z zakresu laryngologii i audiologii. Postępy Medycyny Lotniczej,2009,1,17,47-52.
 4. SAWICKA A. : Analiza porównawcza dokumentów oparta na AFI48-123 i AF PAM 48-133. Postępy Medycyny Lotniczej,2009,1,17, 113-134.
 5. SKRZYPKOWSKI A.: Kiedy nie można latać. Medical Tribune, 2009,14,6.
 6. SKRZYPKOWSKI A.: Przyspieszenia i przeciążenia robią różnicę. Medical Tribune, 2009,13,6.
 7. SKRZYPKOWSKI A.: Wypełnienie w locie. Medical Tribune, 2009,10,6.
 8. TURSKI B.: Analiza materiałów z zakresu ginekologii. Postępy Medycyny Lotniczej,2009,1,17, 85-90.
 9. WÓJCIK R.: Choroby układu pokarmowego, hormonalnego oraz wybrane jednostki chorobowe hematologiczne i reumatologiczne. Postępy Medycyny Lotniczej,2009,1,17, 37-46.
 10. WYLEŻOŁ M. : Chirurg kontra choroby cywilizacyjne. Rzeczpospolita, 2009,7-7.
 11. WYLEŻOŁ M.: Jak leczyć otyłość olbrzymią ? Komentarz. Medical Tribune,2009,17, 22.
 12. Zalewska E.,MISZCZAK J.,Kowalczyk L.: Wykrywanie przejściowego upośledzenia funkcji poznawczych u osób zdrowych z zastosowaniem własnych metod oceny dynamiki sygnału EEG podczas stymulacji. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 2009,1,vol.LVIII, 395-404.
 13. Zalewska E., Kowalczyk L., MISZCZAK J.: Metody oceny dynamiki zmian aktywności bioelektrycznej mózgu w czasie symulacji. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 2009,1,vol.LVIII, 391-369.

D. AUTORSTWO MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA NAUKOWEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM

 1. Berta A., M.T. Higazy, Petricek I., PROST M.: Red Eye. Differential Diagnosis and Management, Springer, Warszawa 2009.

E. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB W PODRĘCZNIKU NAUKOWYM W JĘZYKU ANGIELSKIM

 1. Goszczyńska H.,Kowalczyk L.,Doros M.,Kolebska K.,Jóźwik A.,DEC S.,Zalewska E.,MISZCZAK J.: Analisis of variability if isopotential areas features in sequences of EEG maps [W]: Kurzyński M.,Woźniak M. red.:Computer Recognition Systems 3, Advances in Intelligent and Soft Computing 57,Springer-Verlang, Berlin, Heidenberg, 2009,407-414.
 2. KULIŃSKI J., STASIAK K., PROST M.: Ocular war injuries [W]: Garg A. i in. (red.): Clinical diagnosis and management of ocular trauma. Jaypee, New Dehli, 2009, 300-311.
 3. PROST M.: Disorders of the conjunctiva [W]: Lee SH, Oleszczyńska-Prost E, Crouch ER, Trivedi RH (red.): Instant Clinical Diagnosis in Ophthalmology: Pediatric Ophthalmology. Jaypee, New Dehli, 2009,350-393.

F. AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII LUB W PODRĘCZNIKU NAUKOWYM W JĘZYKU POLSKIM LUB INNYM NIE ANGIELSKIM

 1. DEREŃ M., ELIASZ J., KOWALCZUK K., TRUSZCZYŃSKI O.: Analiza zmian wartości wybranych parametrów sprawności fizycznej pilotów samolotów wysokomanewrowych w wyniku zastosowania specjalnego programu szkolenia w Wojskowych Ośrodkach Szkoleniowo-Kondycyjnych [W]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej pod red. A.Kuder, K.Perkowski, D.Śledziewski, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2009,6, 399-409.
 2. MAKSYMIUK G.: Patofizjologia wstrząśnienia mózgu [W]: Rehabilitacja po urazach głowy. Zagadnienia wybrane , Studia i monografie nr 131 pod red.K.Klukowski, J.Talar, J.Domeniecki, AWF, Warszawa ,2009,25-32.
 3. PROST M.: Zakażenie zapalenie spojówek [W]: Czerwone oko. Diagnostyka i leczenie pod red.A.Berta, M.T.Higazego, I.Petricka, M.Prosta. Wyd.polskie, Alcon, Polska Sp. zoo , Warszawa,2009,58-77.
 4. TRUSZCZYŃSKI O., MACANDER M.: Zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne u osób po wypadkach [W]: Rehabilitacja po urazach głowy. Zagadnienia wybrane. Studia i monografie nr 131 pod red. K.Klukowski, J.Talar, J.Domaniecki, AWF Warszawa,2009,54-61.

G. REDAKCJA MONOGRAFII LUB PODRĘCZNIKA AKADEMICKIEGO

 1. Turski B.: Analiza materiałów do opracowania instrukcji badań personelu lotniczego. Postępy Medycyny Lotniczej,2009,1,17.

     

Go to top