Prace opublikowane w wydawnictwach naukowych w 2012 r.

A.  Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Marcin Biernacki, Łukasz Dziuda: Choroba symulatorowa jako realny problem badań na symulatorach. Medycyna Pracy, 2012, 63(3), 377-388.
 2. Marcin Biernacki, Krzysztof Kowalczuk, Rafał Lewkowicz, Mirosław Dereń, Konrad Jankowski: +Gz centrifugation and mood. Aviation Space and Environmental Medicine, 2012, 83(2), 136-139.
 3. Łukasz Dziuda, Franciszek Skibniewski, Mariusz Krej, Jarosław Lewandowski: Monitoring respiration and cardiac activity using fiber Bragg grating based sensor. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2012, 59(7), 1934-1942.
 4. Rafał Lewkowicz, Olaf Truszczyński, Mieczysław Wojtkowiak, Aleksandra Truszczyńska, Kazimierz Rąpała: Back pain in Polish military helicopter pilots. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2012, 25(3), 258-264.
 5. Joanna Łaszczyńska, Magdalena Bujno, Mieczysław Gosk, Jolanta Korsak, Alina Lipska, Romuald Olszański, Piotr Radziwon, Joachim Schenk, Piotr Siermontowski, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz: Trimix instead of air, decreases the effect of short-term hyperbaric exposures on platelet and fibrynolysis activation. Advances in Medical Sciences, 2012, 55(2), 313-316.
 6. Krystyna Nazar, Gerard Cybulski, Krzysztof Krzemiński, Andrzej W. Ziemba: Cardiovascular and hormonal responses to static handgrip in young and older healthy men. European Journal of Applied Physiology, 2012, 112(4), 1315-1325.
 7. Marek Prost, Janos Németh, Eszter Fodor, Lang Zsolt, Krisztina Kosina-Hagyó, András Berta, Tímea Komár, Igor Petricek, Mohamed Higazy, Christina Grupcheva, Petra Schollmayer, Ameed Samara, Katarina Hlavackova: Lid-parallel conjunctival folds (LIPCOF) and dry eye: a multicentre study. British Journal of Ophthalmology, 2012, (96)11, 1405-1409.  
 8. Krzysztof Różanowski, Mateusz Karol, Piotr Markowski, Krzysztof Murawski, Marek Życzkowski: Research and parameter optimization the infrared sensor for eye track. Acta Physica Polonika A, 2012, 122(5), 942-945.
 9. Krzysztof Różanowski, Krzysztof Murawski: An infrared sensor for eye tracking in a harsh car environment. Acta Physica Polonika A, 2012, 122(5), 874-879.

B. Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu IF, zamieszczonych w części B wykazu czasopism naukowych MNiSW

 1. Marcin Biernacki, Monika Pohorecka, Marta Biernacka, Anna Jakubowska-Winecka, Katarzyna Kuśmierska, Kowalik Agnieszka, Jolanta Sykut-Cegielska: Behavioral and intellectual functioning in patients with tyrosinemia type I. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 2012, 14(3), 96-100.
 2. Łukasz Dziuda, Krzysztof Różanowski, Rafał Szymanowski: Pomiar aktywności serca przy użyciu sensorów ze sprzężeniem pojemnościowym. Pomiary Automatyka Kontrola, 2012, 3, 190-193.
 3. Łukasz Dziuda, Franciszek Skibniewski, Grzegorz Nowicki, Jarosław Lewandowski: Światłowodowy czujnik czynności oddechowej oraz pracy serca do zastosowań w środowisku rezonansu magnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 10 b,
 4. Agata Gaździńska, Anna Kłos, Jerzy Bertrand: Zawartość soli w racjach pokarmowych studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w Dęblinie oraz pilotów przebywających w wojskowych ośrodkach szkolenia kondycyjnego. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2012, 93(1), 89-93.
 5. Agata Gaździńska, Jerzy Bertrand, Anna Kłos: Popularity of milk and dairy products and their consumption among candidates to the Force Academy in Dęblin. Wojskowa Farmacja i Medycyna, 2012, 1-2(2), 235-238.
 6. Andrzej Janicki: System for combat and training situations modeling with decision- making support for tasks of national and allied Defense (CLASS SRM2S). Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(3), 61-70.
 7. Marek Kłossowski, Andrzej Stelęgowski: Zmiany somatyczne, sprawnościowe i wydolnościowe u kandydatów na pilotów samolotów odrzutowych w końcowym okresie studiów I stopnia. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 4(18), 27-36.
 8. Lech Kopka, Łukasz Olendrzyński: Subkliniczna niedoczynność tarczycy w aspekcie klinicznym i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(2), 77-85.
 9. Lech Kopka, Ewelina Zawadzka-Bartczak, Marcin Kopka: Influence of anti-G respiratory maneuver training in „chair” position on +Gz tolerance. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(3), 49-60.
 10. Jarosław Lewandowski, Łukasz Dziuda, Krzysztof Celiński-Spodar: Mechanoakustyczny czujnik aktywności układu sercowo-naczyniowego. Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2012, 1, 77-81.
 11. Jan Miszczak, Stanisław Dec, Ewa Zalewska: Elektroneurometryczna metoda oceny międzyobszarowej aktywności mózgu w procesach kognitywnych. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(2), 9-26.
 12. Jan Miszczak, Stanisław Dec, Ewa Zalewska: Comparison of bioelectrical activity changes in a course of physiological and pathological aging. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(3), 5-21.
 13. Jan Miszczak, Stanisław Dec, Ewa Zalewska: Perspective application simultaneous EEG recording and fMRI examination in aviation medicine (a report of pilots study). Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(3), 23-34.
 14. Marian Pawlik, Rafał Wójcik: Podstawy orzecznictwa lotniczo-lekarskiego cywilnego personelu lotniczego. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(2), 123-126.
 15. Zbigniew Piotrowski,  Krzysztof Różanowski, Piotr Gajewski: Bezpieczeństwo połączeń w telefonii PSTN Safety calls PSTN telephony. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 2012, 8, 99-104.
 16. Krzysztof Różanowski, Łukasz Dziuda, Tadeusz Sondej: Zastosowanie elektromechanicznej folii EMFi do pomiaru tętna. Pomiary Automatyka Kontrola, 2012, 3, 264-267.
 17. Krzysztof Różanowski, Mariusz Krej: Projekt systemu Grid Computing klasy HPC pod kątem rozwiązania zdefiniowanych zagadnień optymalizacyjnych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 2012, 8, 91-98.
 18. Krzysztof Różanowski, Marek Sawicki, Tadeusz Sondej: System komunikacji radiowej w układzie punkt-wielopunkt o bardzo krótkim czasie odpowiedzi. Elektronika konstrukcje, technologie, zastosowania, 2012, 53(10), 118-123.
 19. Krzysztof Różanowski, Tadeusz Sondej, Jarosław Lewandowski, Mariusz Łuszczyk, Zenon Szczepaniak: Multisensor system for monitoring human psycho-physiologic state with the use of microwave sensor. Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2012, 7, 82-88.
 20. Krzysztof Różanowski, Zenon Szczepaniak: Rozwój technologii do monitorowania aktywności życiowej żołnierzy na polu walki oraz dla zastosowań na rynku cywilnym. Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 2012, 3, 43-45.
 21. Krzysztof Różanowski, Olaf Truszczyński, Jarosław Lewandowski: Flicker Fusion jako narzędzie detekcji poziomu zmęczenia kierowcy-opis stanowiska pomiarowego. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012.
 22. Adam Skrzypkowski: Fizjologia lotnicza. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(2), 127-134.
 23. Karol Stasiak: Proces widzenia barwnego. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(4), 63-76.
 24. Adam Tarnowski: Widzenie zmierzchowe a bezpieczeństwo na drogach. Transport samochodowy, 2012, 1, 53-59.
 25. Adam Tarnowski: Eye movements as the window into visual attention mechanism and situation awareness. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(1), 45-50.
 26. Jan Terelak, Beata Kosińska: Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem u funkcjonariuszy straży pożarnej. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(4), 53-62.
 27. Jan Terelak: Norms as criterion of pathology in mental health sciences: A methodology perspective. Health Sciences (Vilmius). 2012, 22(2), 40-44.
 28. Olaf Truszczyński, Mieczysław Wojtkowiak, Marcin Biernacki, Krzysztof Kowalczuk, Rafał Lewkowicz: Effect of high acceleration exposure on visual perception in polish pilots measured with critical fusion frequency test (CFFT). Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(1), 19-27.
 29. Olaf Truszczyński, Grzegorz Nowicki, Jerzy Achimowicz: New telemedical approach to pilot and astronaut psychophysiological status monitoring and impact of augmented cognition on flight safety. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(1), 35-43.
 30. Olaf Truszczyński: Rola psychologa w kwalifikacji pacjentów do operacji bariatrycznych. Medycyna Praktyczna, 2012, 2, 45-49.
 31. Olaf Truszczyński, Krzysztof Kowalczuk: The new Polish Centrifuge as a dynamic flight simulator. New application and ideas. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(3), 71-80.
 32. Olaf Truszczyński, Mariusz Wyleżoł: Aseesssment of the knowledge of GPS considering the surgical treatment of obesity. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2012, 84(8), 383-389.
 33. Bronisław Turski, Wojciech Dębiński: The activity of the Aviation-Medical and Medicine Certification Examination Centre at the Military Institute of Aviation Medicine in the field of assessing the ability to drive vehicles. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(1), 51-55.
 34. Bronisław Turski, Wojciech Dębiński: The activity of the aviation-medical and occupational medicine certification examination centre. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(3), 81-86.
 35. Bronisław Turski: Evaluation of applicants for licenses for physical protection worker. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18 (4), 77-88.
 36. Bronisław Turski, Wojciech Dębiński: The activity of the aviation-medical and occupational certification examination centre at the Military Institute of Aviation Medicine in the field of assessing the ability to possess firearms. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 81-86.
 37. Jaromir Wasyluk, Krystyna Czechowicz-Janicka: Skaningowe polarymetry laserowe GDx Pro i GDx VCC – badania porównawcze pacjentów z jaskrą lub obserwowanych w kierunku jaskry. Okulistyka, 2012, 39-44.
 38. Mieczysław Wojtkowiak, Elżbieta Zakrzewska: Review of the studies on the experimental animals undergoing acceleration in the polish centrifuges in the Military Institute of Aviation Medicine. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18(3), 51-64.
 39. Mieczysław Wojtkowiak, Olaf Truszczyński, Rafał Lewkowicz: Back pain in polish military transport aircrafts pilots. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2012, 18 (1), 7-17.

C. Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), zamieszczonych w części C wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 1. Olaf Truszczyński, Krzysztof Różanowski, Paulina Baran, Jarosław Lewandowski: Wartość predykcyjna inteligencji w badaniach sprawności psychomotorycznej kierujących pojazdami. Przegląd Psychologiczny, 2012, 55(4), 397-410.

D. Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych

 1. Dziuda Łukasz, Lewandowski Jarosław, Nowicki Grzegorz, Skibniewski Franciszek: Fibre optic sensor for respiration and heart rate monitoring in the MRI environment. Procedia Engineering, 2012, 47C, 1291-1294.
 2. Lewandowski Jarosław, Różanowski Krzysztof, Łuszczyk Mariusz, Sondej Tadeusz, Szczepaniak Zenon: Multisensor System for Monitoring Human Psychophysiologic State in Extreme Condition with the Use of Microwave Sensor. 19  International Conference. Mixed Design of Integrated Circuitis and Systems, MIXDES 2012. 2012, 1, 417-424.
 3. Różanowski Krzysztof, Piotrowski Zbigniew, Sondej Tadeusz: Wireless Driver and Vehicle Surveillance System Based on IEEE 802.11 Networks. Lecture Notes in Computer Science, 2012, 1, 57-67.
 4. Różanowski Krzysztof, Sondej Tadeusz, Piotrowski Zbigniew, Sawicki Krzysztof, Sondej Tadeusz: Architecture of Car Measurement System for Driver Monitoring. Lecture Notes in Computer Science, 2012, 1, 68-79.
 5. Szczurek Zbigniew, Stankiewicz Arkadiusz, Brandt Jacek, Michnik Andrzej, Nowak Grzegorz, Różanowski Krzysztof, Skibniewski Franciszek: Comprehensive Method of Recording Psycho-physiological and Environmental Signals During Flight. Journal of Medical Informatics & Technologies, 2012, 21, 35-42.

E. Wykaz monografii naukowych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim

 1. Jerzy Achimowicz, Olaf Truszczyński: Psychophysiological Aspects of Flight Safety in Aerospace Operations. WIML, 2012.

F. Wykaz monografii naukowych w języku polskim

 1. Anna Błażucka: Związek pomiędzy stężeniem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) a ryzykiem rozwoju neuropatii cukrzycowej. WIML, 2012.
 2. Agata Gaździńska: Badanie wydatku energetycznego oraz wybranych wskaźników stanu odżywienia słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w relacji do wartość energetyczna i odżywcza ich racji pokarmowej. WIML, 2012.
 3. Marcin Kopka: Badania zależności między sygnałami czynności bioelektrycznej mózgu i serca. WIML, 2012.
 4. Karol Stasiak: Badanie wybranych elementów sprawności wzrokowej w goglach noktowizyjnych PNL-3 na symulatorze Hyperion. WIML, 2012.
 5. Adam Skrzypkowski: Medycyna Lotnicza. Fizjologia i trening lotniczy. WIML, 2012.
 6. Piotr Zieliński: Znaczenie psychologiczne barw w zależności od ich subiektywnej oceny i parametrów kolorymetrycznych. WIML, 2012.

G. Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku angielskim

 1. Jan Terelak: Aggression as a source of stimulation  in experimental situations of sensory deprivation and social isolation. Psychology of aggression-selected issues. Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.
 2. Olaf Truszczyński: Psychology of terrorism. Psychology of aggression-selected issues. Wydawn. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.

H. Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych w języku polskim

 1. Aleksandra Czyżnikowska, Wojciech Dębiński, Józef Knap Piotr, Izabela Kucharska, Anna Świątecka: Chikungunya - „nowa” zoonoza w Europie. Choroby zakaźne i pasożytnicze. T II. Czelej Wydawnictwo, 2012.
 2. Wojciech Dębiński, Anna Świątecka: System zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej jako wsparcie dla systemów państw członkowskich na wypadek zagrożeń dla zdrowia publicznego, w tym ataku bioterrorystycznego. Garmond Oficyna Wyd. Poznań, 2012.
 3. Wojciech Dębiński, Anna Świątecka: Systemy powiadamiania w Unii Europejskiej jako narzędzie reagowania na wypadek zagrożeń dla zdrowia publicznego. Służby mundurowe w epidemiologii. Red.: Zbigniew Piątek, Artur Zdrojewski, 2012.
 4. Krystyna Nazar: Fizjologiczne podstawy wysiłków fizycznych. Zmiany treningowe w organizmie człowieka. Wybrane Zagadnienia Medycyny Sportowej (seria Praktyka Lekarza Rodzinnego). Państwowe Zakłady Wydawn. Lekarskich – PZWL, Warszawa, 2012.
 5. Krystyna Nazar: Wydolność fizyczna podstawą programowania obciążeń treningowych. Wybrane Zagadnienia Medycyny Sportowej (seria Praktyka Lekarza Rodzinnego). Państwowe Zakłady Wydawn. Lekarskich – PZWL, Warszawa, 2012.
 6. Anna Świątecka, Wojciech Dębiński, Józef Piotr Knap: Koronawirusy. Zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS).. Czelej Wydawnictwo, 2012.
 7. Olaf Truszczyński: Skutki psychospołeczne zdarzeń radiacyjnych. Pokojowe i terrorystyczne zagrożenia radiacyjne. Szkoła Jesienna 2012.

     

Go to top