Prawie 22 miliony złotych na Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej

Powołany w 2012 roku Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej, otrzymał dofinansowanie w wysokości 21 906 540 złotych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze zostaną zainwestowane w rozwój tej inicjatywy, której celem jest wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi i instytucjami takimi jak: agencje, stowarzyszenia i władze regionalne. Kooperacja w ramach Klastra pozwoli na wymianę doświadczeń, korzystanie z infrastruktury badawczej różnych ośrodków, konsultacje, organizację szkoleń i konferencji, jak również budowę baz danych. Działania te mają doprowadzić do stworzenia nowych technologii biomedycznych i wprowadzenie ich na rynek polski. Do zadań Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej należy wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze inżynierii biomedycznej poprzez rozwój wiedzy i kompetencji, komercjalizację wyników naukowych, integrację działalności badawczej i wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających w tej branży.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jest jednym z założycieli Centrum Inżynierii Biomedycznej. Głównym inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Wojskowa Akademia Techniczna. Poza wymienionymi instytucjami członkami Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej są: Pol-Spec-Tech-Service, Comarch S.A., Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego RAVIMED, Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT, GEOTRONICS Polska, PIMCO, ITTI, BALTON, SUMER, ACCURO, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Polska Fundacja Promocji Kadr, CUBE.ITG SA, Doppler, Bio Health Protection, TAURUS, Telekomunikacja Polska SA, Instytut Fizyki PAN w Warszawie i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Otwocku im. prof.Grucy.

"Klaster Centrum Inżynierii Biomedycznej to pierwsze na taką skalę przedsięwzięcie w Polsce, które pozwoli na dynamiczny rozwój jednego z najbardziej obiecujących sektorów innowacyjnych polskiej gospodarki."

 

Kierownik Zakładu Bioinżynierii Lotniczej
dr inż. Krzysztof Różanowski

     

Go to top