Projekt WIML w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR

WIML jako jeden z członków konsorcjum realizuje projekt w ramach Programu Badań Stosowanych, którego celem jest opracowanie kapsuły ratowniczej do ewakuacji i transportu rannych oraz zatrutych.

Pojekt „Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym” w ramach Programu Badań Stosowanych II konkurs finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego stoi na czele konsorcjum w skład, którego wchodzą: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Politechnika Warszawska, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej.

Celem projektu jest opracowanie założeń funkcjonalnych, technicznych i studium wykonalności oraz utworzenie demonstratora technologii jak również badania wytrzymałości modułu kapsuły ratowniczej do ewakuacji, transportu rannych lub zatrutych ze szczególnym uwzględnieniem akcji ratunkowych w górnictwie.

Przewidziany termin realizacji projektu to 01.10.2013 r. - 31.03.2016 r. tj. 30 m-cy.

18 grudnia rozpoczął się trzeci konkurs w ramach Programu Badań Stosowanych. Czas na składanie wniosków upływa 31 stycznia 2014 r. o godzinie 16:00.

Wiadomość o konkursach PBS w dzienniku „Rzeczpospolita”:

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1071568-Granty-na-badania-dla-biznesu.html

Więcej o trzecim konkursie w ramach Programu Badań Stosowanych:

http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/iii-konkurs-pbs/

     

Go to top