Rola medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem dziś i jutro

W dniach 29-30 maja 2014 r. odbyła się, współorganizowana przez WIML, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i wojskowych diagnostów laboratoryjnych pt.: „Rola medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem dziś i jutro”.

Podczas spotkania omówiono między innymi zagadnienia związane z: środowiskiem prawnym funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej, działalnością i organizacją medycznych laboratoriów diagnostycznych podczas misji pokojowych, kliniczno-diagnostycznymi aspektami chorób infekcyjnych i inwazyjnych oraz szeroko pojętą diagnostyką chorób układu krążenia w ujęciu kardiologicznym.

W konferencji wzięło udział wielu specjalistów, diagnostów laboratoryjnych Wojska Polskiego. Gościem honorowym XXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej był Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski.

Jedną z głównych ról w organizacji tego przedsięwzięcia odegrała płk. dr n. med. Alicja Trochimiuk, Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w zespole chorób wewnętrznych, a zarazem Kierownik Laboratorium Klinicznego WIML.

Płk. dr n. med. Trochimiuk powiedziała: „Cieszy mnie rosnąca popularność naszych spotkań, stanowiących wyjątkową możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Kolejna konferencja zostanie zorganizowana w przyszłym roku. O szczegółach będziemy informować, natomiast już dziś pragnę zaprosić na nią wszystkich zainteresowanych”.

     

Go to top