Seminarium Eye Trackingowe w WIML

Dnia 11 maja 2012 roku w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej odbyło się Seminarium Naukowe poświęcone wykorzystaniu rejestracji ruchów gałek ocznych w polskich badaniach eksperymentalnych i stosowanych.

 

PROGRAM SEMINARIUM

POWITANIE              Dyrektor WIML - Dr Olaf Truszczyński
Sesja I

godz. 10.00-12.30

  Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Terelak, Prof. dr hab. Grzegorz Sędek
godz. 10.00-10.30 Jan F. Terelak (UKSW/WIML),
Badania podstawowe i stosowane z wykorzystaniem komercyjnych okulografów NAC-IV i NAC-V w polskiej psychologii lotniczej.
godz. 10.30-11.00 Olaf Truszczyński (WIML/UKSW),
Okulograficzne aspekty widzenia w goglach noktowizyjnych.
godz. 11.00-11.30 Piotr Francuz (KUL),
Okulograficzne korelaty doznań estetycznych.
godz. 11.30-12.00 Magdalena Fąfrowicz, Halszka Ogińska, Ewa Beldzik,
Aleksandra Domagalik, Tadeusz Marek (UJ)
Ruchy sakkadyczne oczu w stanie chronicznego deficytu snu.
godz. 12.00-12.30 Aneta Brzezicka (SWPS),
Różnice w zakresie percepcyjnym między osobami dysforycznymi i zdrowymi i ich wpływ na zapamiętywanie informacji.
   PRZERWA OBIADOWA 12.30 - 13.30
Sesja II godz. 13.30-16.30
  Przewodniczący: Prof. dr hab. Tadeusz Marek, Doc. dr hab. Jan Ober
godz. 13.30-14.00 Jan Ober (IBIB PAN):
Zintegrowane środowisko do badań reakcji sakkadycznej.
godz. 14.00-14.30 Adam Tarnowski (WIML/UW):
Standardy metodologiczne testu antysakkad.
godz. 14.30-15.00 Barbara Wachowicz, Koryna Lewandowska, Magdalena Fąfrowicz (UJ),
Zastosowanie eyetrackera FaceLAB 5.0 w badaniach nad percepcją obrazów nacechowanych emocjonalnie - różnice zależne od płci.
godz. 15.00-15.30 Agnieszka Fudali-Czyż (KUL),
Zastosowanie metody FRP do badania relacji uwagi i ruchu oczu podczas detekcji zmian w scenie wizualnej.
godz. 15.30-16.00 Izabela Krejtz (SWPS),
Badania nad percepcją różnych form napisów w filmach przez osoby niedosłyszące.
godz. 16.00-16.30 Bibianna Bałaj (KUL), Skaning wyobrażeniowy i rotacja umysłowa
w badaniach okulograficznych.
Sesja III godz. 16.30-17.00
  Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Francuz - prezentacja i podsumowanie seminarium
godz. 16.30-17.00 Paweł Augustynowicz (KUL),
Prezentacja najnowszej wersji eyetrackera „August I”.

     

Go to top