Symulator dezorientacji przestrzennej GYRO-IPT

Symulator Gyro Integrated Physiological Trainer (IPT) umożliwia pilotom realizację praktycznego szkolenia i treningu w zakresie orientacji przestrzennej. Podczas lotu kontrolowanego przez pilota, prezentowane bodźce wzrokowe i ruchowe wywołują u niego złudzenia dezorientacyjne. W przeciwieństwie do urządzeń demonstrujących jedynie zjawisko dezorientacji przestrzennej (bierna aktywność pilota), w Gyro-IPT pilot ma pełną kontrolę lotu przed, w trakcie oraz po wygenerowanym złudzeniu dezorientującym. Właściwość ta tworzy w pełni interaktywne środowisko, w którym pilot musi utrzymać pełną kontrolę lotu samolotu lub śmigłowca.

Symulator Gyro-IPT wyposażony jest w układ ruchu o trzech stopniach swobody (pochylenie, przechylenie i odchylenie), umożliwiający odtwarzanie złudzeń pochodzenia przedsionkowego. Programowane sterowanie ruchem obrotowym kabiny może odbywać się z dokładnością 0,05°/s2, umożliwiając wytwarzanie podprogowych bodźców ruchowych.

W poniżej tabeli przedstawiono wybrane parametry platformy ruchu symulatora.

Tabela 1. Możliwości ruchowe symulatora Gyro-IPT*

  Odchylenie Pochylenie Przechylenie
Zakres ruchu Ciągły obrót 360° ± 15º od poziomu ± 30º od poziomu
Prędkość od 0 do 150°/s (0-25 obr./min) od 0 do 8°/s od 0 do 10°/s
Przyspieszenie od 0,5 do 15°/s2 od 0,5 do 8°/s2 od 0,5 do 10°/s2
Ruchy podprogowe 0-0,5°/s2 co 0,1°/s2 0-0,5°/s2 co 0,05°/s2 0-0,5°/s2 co 0,07°/s2

* wyznaczone dla pilota o wadze 113 kg

Symulator odtwarza złudzenia wzrokowe i przedsionkowe występujące w warunkach rzeczywistego lotu. Trening w symulatorze Gyro-IPT umożliwia naukę rozpoznawania złudzeń, unikania manewrów, w których złudzenia występują, jak również odzyskiwania kontroli nad lotem według wskazań przyrządów pokładowych.
Poza złudzeniami dezorientującymi, dostępne programy symulacji obejmują również desensytyzację na bodźce ruchowe (przeciwdziałanie chorobie lokomocyjnej) oraz trening wyprowadzania samolotu z nietypowych położeń. Symulator Gyro-IPT znajduje również zastosowanie w pracach naukowo-badawczych w zakresie doskonalenia systemów i metod treningu personelu latającego.

W symulatorze zastosowano wizyjny system monitoringu oraz dwukierunkowy system głosowej łączności przewodowej zapewniającej operatorowi urządzenia interakcję z pilotem oraz stałą kontrolę jego stanu. Na wyposażeniu symulatora znajduje się również urządzenie umożliwiające pomiar i rejestrację podstawowych parametrów fizjologicznych pilota, m.in. EKG, ENG, HR.

Kontakt: mjr dr inż. Rafał Lewkowicz
tel. +48 261 852 273, +48 261 852 001
e-mail: rlewkowicz@wiml.waw.pl
   
 

     

Go to top