Tytuł honoris causa dla płk. prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Stanisława Klukowskiego

26 września 2013 roku płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Stanisław Klukowski, były komendant Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (WIML), a obecnie pracownik Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uroczystość wręczenia tytułu miała miejsce podczas inauguracji roku akademickiego. Panie profesorze, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Profesor Krzysztof Klukowski ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi w 1969 roku i Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1971 roku. Po zakończeniu studiów związał się z WIML, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medycznych (1974 r.), doktora habilitowanego nauk medycznych (1984 r.) i tytuł profesora   nauk medycznych (1994 r.). Zajmował kolejno stanowiska: asystenta, adiunkta, kierownika Pracowni Badania Wydolności Fizycznej, kierownika Zespołu Odnowy Biologicznej, w latach 1994-1996 zastępcy komendanta ds. naukowych, od roku 1997 do 2002 komendanta WIML. Następnie przez 9 lat pracował w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, najpierw na Wydziale Wychowania Fizycznego, a następnie na Wydziale Rehabilitacji. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Optoelektroniki WAT i wykładowcą Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu.

Profesor Krzysztof Klukowski był członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk o Kulturze Fizycznej, Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki Ministerstwa Obrony Naukowej, Rady ds. Medycyny i Farmacji Wojskowej oraz Sekcji Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej Komitetu Badań Naukowych. Obecnie jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk a także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Profesor Krzysztof Klukowski udzielał się również w towarzystwach naukowych. Był m.in. przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej i prezesem, Sekcji Wojskowej Polskiego Towarzystwa Nauk Kultury Fizycznej. Pełnił funkcje Konsultanta Krajowego ds. Medycyny Lotniczej i Konsultanta Krajowego ds. Medycyny Transportu. Działa także na arenie międzynarodowej. Zasiada w Międzynarodowej Radzie Sportu Wojskowego, jest zagranicznym egzaminatorem medycznym pilotów lotnictwa wojskowego Kanady i delegatem Komisji Fizjologiczno-Medycznej Międzynarodowej Federacji Lotniczej. Od 2001 r. jest członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Medycyny Lotniczej i Kosmicznej.

     

Go to top