Udział WIML w seminarium CLKP

Dr Marian Macander i mgr inż. Marcin Strojek z WIML wzięli czynny udział w seminarium naukowym zatytułowanym: „Oględziny miejsca katastrofy masowej i problemy związane z identyfikacją zwłok”.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. w auli A budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe pt.: „Oględziny miejsca katastrofy masowej i problemy związane z identyfikacją zwłok”, zorganizowane  przez  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP).

Konferencja poświęcona była przede wszystkim szeroko pojętym zagrożeniom, identyfikacji ofiar katastrof i oględzinom miejsca zdarzenia. Dr Marian Macander z WIML omówił aspekty medyczne i psychologiczne wypadków lotniczych, a mgr inż. Marcin Strojek z WIML przedstawił rozwiązania zastosowane w mobilnym laboratorium medyczno-psychologicznym do badania wypadków i katastrof lotniczych. Uczestnicy seminarium mieli również możliwość obejrzeć w/w laboratorium, będące efektem projektu rozwojowego zrealizowanego przez WIML i firmę AMZ-BIS ze środków NCBiR.

Więcej o seminarium na stronie CLKP: http://clk.policja.pl/clk/aktualnosci/98119,Seminarium-Ogledziny-miejsca-katastrofy-masowej-i-problemy-zwiazane-z-identyfika.html

     

Go to top