Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości w WIML

W dniu 12 listopada 2013 roku, w wypełnionej po brzegi sali Collegium Aeronauticum im. Stanisława Barańskiego, odbyła się w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dyrektor Instytutu płk dr Olaf Truszczyński wygłosił przemówienie. Powiedział między innymi o niepodległości rozumianej, jako wartość, wartość wspólna, wyrażająca się w jedności narodowej, szacunku dla wspólnoty, w tym wspólnoty w ramach naszego Instytutu. Wspomniał też o ważnej roli młodych, których nazwał źródłem niepodległości kraju. Swe wystąpienie zakończył życzeniami „życzę Państwu niepodległości, która buduje naszą ojczyznę”.

Narodowe Święto Niepodległości było okazją do wręczenia medali.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Zastępcy Dyrektora Instytutu – Kierownikowi Ośrodka Klinicznego Pułkownikowi Grzegorzowi Nowickiemu.

Ponadto Minister Obrony Narodowej nadał pani Małgorzacie Rojek-Romańskiej - Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, ppłk Dariuszowi Dudek - Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i  kpt. Maciejowi Przybylskiemu, pani Marzenie Rudnik i Annie Urbańskiej - Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz pani Barbarze Rasińskiej i Katarzynie Wojas - Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Po wystąpieniu odbyła się projekcja krótkometrażowego filmu dokumentalnego o polskiej drodze do niepodległości.

fot. Janusz Ośko

     

Go to top