WIML na IFSO

Podczas 20. Światowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Chirurgii Otyłości i Zaburzeń Metabolizmu-IFSO, czyli najważniejszej konferencji poświęconej chorobie otyłości, dr hab. Stefan Gaździński zaprezentował, bardzo ciepło przyjęty, referat na temat potencjalnego wpływu diet stosowanych w modelach zwierzęcych operacji bariatrycznych na wyniki eksperymentów.

Wykład zatytułowany „Potencjalny wpływ diety na wyniki operacji metabolicznych/bariatrycznych w modelach zwierzęcych" został przygotowany na podstawie rezultatów uzyskanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN). Zespół naukowców z WIML wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wykazali, że rodzaj stosowanej diety wpływa nie tylko na metabolizm organizmu, ale także na zdolności poznawcze zwierząt oraz na strukturę mózgu. W tych badaniach wprawdzie nie przeprowadzano operacji bariatrycznych na szczurach, ale jasno z nich wynika, że w zwierzęcych modelach tych operacji konieczna jest standaryzacja stosowanej diety.

Badania prowadzone w WIML mają unikalny w skali światowej charakter. Wykazały one, że dieta nie tylko wpływa na funkcje mózgu, ale także na jego strukturę i metabolizm.

Współautorami doniesienia są dr hab. Mariusz Wyleżoł, prof. WIML, dr Agata Gaździńska, płk dr Olaf Truszczyński, dyrektor WIML oraz dr hab. Zuzanna Setkowicz, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownikiem projektu jest dr hab. Stefan Gaździński.

20. Światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Chirurgii Otyłości i Zaburzeń Metabolizmu – IFSO odbył się w dniach 26-29 sierpnia w Wiedniu.

Więcej: http://www.ifso2015.com/

     

Go to top