Wizyta Szefa Wojskowej Służby Zdrowia Kanady w WIML

W dniu 10 listopada 2014 r. z wizytą w WIML przebywała delegacja Wojskowej Służby Zdrowia Kanady, której przewodził gen. bryg. Jean Robert Bernier. Celem wizyty była wymiana doświadczeń pomiędzy Polską a Kanadą w zakresie centrów szkolenia medycznego zgodnie z „Planem współpracy międzynarodowej resortu ON w 2014 r.”.

Podczas spotkania w Instytucie zaprezentowano najnowocześniejszą na świecie wirówkę przeciążeniową, komory niskich ciśnień, pracownię widzenia nocnego, Ośrodek Kliniczny WIML i CNS Lab czyli ośrodek zintegrowanych badań strukturalnych i czynnościowych centralnego układu nerwowego.

fot. Janusz Ośko

     

Go to top