Wojskowy Personel Lotniczy

REJONOWA WOJSKOWA KOMISJA LOTNICZO-LEKARSKA (RWKLL)

znajdująca się na terenie WIML

Zapisy na badania:

tel. +48 781 403 092

tel. +48 261 852 618

Wojskowy personel lotniczy podlegający badaniom w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej (RWKLL) Warszawa, informacja pod nr. tel. +48 261 852 832, +48 261 852 754, +48 261 852 616

Terytorialny zasięg działania Rejonowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

     

Go to top