Wybory uzupełniające do Rady Naukowej WIML

Zgodnie z zarządzeniem Nr 20/14 Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, które odbędą się 25 listopada, należy najpóźniej do dnia 18 listopada br. zgłosić kandydatów na członków Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Naukowej WIML należy składać do sekretarza Komisji, Jacka Brzezińskiego w pokoju 224 na II piętrze w Pracowni Dokumentacji Naukowej i Wydawniczej do 18 listopada 2014 r. do godziny 16:00.

Formularz zgłoszenia do ściągnięcia:  Zgłoszenie kandydata

     

Go to top