XI WIMLowskie Spotkanie Naukowe

Zapraszamy serdecznie na kolejne WIMLowskie Spotkanie Naukowe zatytułowane:

Padaczka – fakty i mity. Diagnostyka i współczesne metody leczenia epilepsji.

Spotkanie odbędzie się 18 marca (środa) o godzinie 13:00 w sali Collegium Aeronauticum im. Stanisława Barańskiego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Wykład wygłosi dr hab. med. Rafał Rola, prof. WIML

Główne tematy:

  1. Padaczka jako choroba społeczna.
  2. Współczesna diagnostyka padaczki.
  3. Współczesne metody leczenia padaczki.

     

Go to top