Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierowców

Do końca roku WIML i łódzki Instytut Medycyny Pracy opracują zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierowców.

Podczas jubileuszu 60-lecia Instytutu Medycyny Pracy (IMP), który obchodzono w dniach 3-5 czerwca 2014 r., zorganizowano kilka debat, poświęconych między innymi zagadnieniom sprawności kierowcy i bezpieczeństwu na drodze.

Dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, prof. IMP przedstawiła zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym. Płk dr inż. Krzysztof Różanowski, Zastępca Dyrektora WIML ds. Badań i Informacji Naukowej omówił natomiast zagadnienia związane z szacowaniem poziomu zmęczenia kierowcy z zastosowaniem metod psychofizjologicznych. Oba referaty są bezpośrednio związane z projektem prowadzonym przez IMP przy współpracy z WIML.

IMP i WIML opracowują system monitorujący zachowania kierowców, którego celem jest ocena reakcji organizmu ludzkiego pod wpływem różnych substancji psychoaktywnych czy zwykłych zdarzeń na drodze. Głównym modułem systemu jest symulator, który ma wymienną kabinę autobusu i samochodu ciężarowego. Przeprowadzone badania wykazały, że organizm człowieka intensywnie reaguje nawet na bodźce, które nie są powszechnie postrzegane jako stresogenne.

Prowadząca projekt profesor Alicja Bortkiewicz z IMP powiedziała PAP: „Dotychczasowe metody oceny zdolności do prowadzenia pojazdu nie oddawały rzeczywistych problemów, z jakimi można spotkać się na drodze. Trudno więc było przewidzieć nie tylko jak kierowca zachowa się w danej sytuacji, ale też, czy ze względu na swój stan zdrowia będzie zdolny do prowadzenia pojazdu, czy nie".

Więcej:

http://wyborcza.pl/1,91446,16095881,Lodz__Specjalisci_beda_analizowac_zachowania_kierowcow.html

Program telewizyjny „Era Wynalazków” poświęcony m.in. symulatorowi samochodu ciężarowego, wyposażonemu w system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami:

http://www.tvp.pl/portal-edukacyjny/nauka-i-technologie/era-wynalazkow/wideo/symulator-samochodu-i-internet-przyszlosci/10123496

     

Go to top