Badania Psychologiczne Kierowców

 

Rejestracja: tel. +48 261 852 678
Przyjmujemy w godzinach:

12:30–15:30

w wybrane dni istnieje też możliwość zapisania się na wcześniejsze godziny

Koszt badania:

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Zakład Psychologii WIML ma wieloletnie doświadczenie w psychologicznych badaniach kierowców. Nasza pracownia diagnostyczna (widniejąca w rejestrze prowadzonym przez marszałka województwa mazowieckiego pod numerem MCZP/RJP/1/001/00/PP-1) jest jedną z najdłużej działających pracowni w Warszawie, a psychologowie pracujący w naszym Zakładzie są diagnostami o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Od lat specjalizujemy się w badaniach cywilnych kierowców, badaniach pracowników ochrony fizycznej, badaniach „na broń”, konsultacjach psychologicznych z zakresu medycyny pracy oraz badaniach psychologicznych cywilnego i wojskowego personelu lotniczego. Wielu z naszych psychologów ma też duże doświadczenie w pracy dydaktycznej i naukowej z zakresu psychologii transportu.

Nasza oferta badań psychologicznych kierowców (potocznie zwanych badaniami psychotechnicznymi czy po prostu psychotechniką), wynikających z ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym, obejmuje m.in:

  • badania kierowców ubiegających się lub przedłużających uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E
  • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
  • badania kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień
  • badania kierowców skierowanych na badania psychologiczne przez starostę (po przekroczeniu 24 punktów, po kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości itp.)
  • badania kierowców skierowanych na badania psychologiczne przez lekarza
  • badania kierowców zawodowych
  • badania instruktorów i egzaminatorów
Z czym zgłosić się na badanie?

Wybierając się na badanie psychologiczne, należy mieć ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • okulary lub soczewki kontaktowe, jeśli korzystamy z nich na co dzień
  • skierowanie na badania, jeśli takie zostało wystawione
Jak długo trwa badanie?

Czas zależy od rodzaju badania i tempa pracy badanego. Zazwyczaj badanie psychologiczne kierowcy trwa około 1 godziny. Nawet przy dłuższym badaniu czas ten nie powinien jednak przekroczyć dwóch godzin.

Jak przygotować się do badania?

Ponieważ podczas badania prowadzona jest m.in. ocena koordynacji motorycznej czy koncentracji uwagi, na badanie należy przyjść wypoczętym i wyspanym. Nie prowadzimy badań osób, których stan wskazuje, że mogą one znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych środków o podobnym działaniu.

Jak wygląda badanie psychologiczne?

Badanie psychologiczne opiera się na rozmowie z psychologiem, a także wykonaniu testów odpowiednio dobranych przez psychologa w zależności od celu badania. Testy te mogą mieć charakter tzw. narzędzi „papier-ołówek”, w których odpowiada się na pytania na specjalnym arkuszu, jak i charakter testów „aparaturowych”, w których osoba badana wykonuje zadania za pomocą specjalnych manipulatorów (przycisków, pokręteł itp.).
W naszej pracowni posługujemy się wyłącznie profesjonalnymi, licencjonowanymi testami wydawanymi przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP lub wchodzącymi w skład tzw. Wiedeńskiego Systemu Testów.
Po wykonaniu testów psycholog dokonuje oceny wyników i w oparciu o całość badań psychologicznych wystawia orzeczenie właściwe dla celu badania. Orzeczenie wystawiane jest od razu, w dniu badania psychologicznego.

Czy należy obawiać się testów psychologicznych?

Zdecydowanie nie! Badanie psychologiczne nie jest egzaminem, nie chodzi w nim o to, by każdy z zadanych przez psychologa testów wykonywać bezbłędnie. Celem testowania jest po prostu określenie poziomu zdolności, z których na co dzień korzystamy podczas jazdy samochodem. Słabe wykonanie pojedynczego testu (z powodu stresu, zmęczenia, złego zrozumienia instrukcji) nigdy nie jest powodem do negatywnej oceny, a jedynie do zmodyfikowania/rozszerzenia badania w taki sposób, by psycholog mógł w sposób wiarygodny określić poziom mierzonych zdolności. Po skończonym badaniu psycholog przekazuje też pełną informację zwrotną na temat wyników, w której omawia wszystkie mocne i słabe strony badanego, które ujawniły się w trakcie badania.

Czy można wykonać równocześnie badania psychologiczne i lekarskie?

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej wykonuje zarówno psychologiczne, jak i lekarskie badania kierowców (wymagają one osobnej rejestracji).

Najlepiej najpierw umówić badania lekarskie pod numerem tel. 261 852 661, a następnie skontaktować się z pracownią psychologiczną, tel. 261 852 678, powołując się na ustalony wcześniej termin badań lekarskich.

     

Go to top