dr n. społ. Paulina Baran

 

 

 

 

 

 

STANOWISKO: Adiunkt
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Pomiarów Psychofizjologicznych i Badań Czynnika Ludzkiego
TELEFON: +48 261 852 277
E-MAIL: pbaran@wiml.waw.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9233-1293

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Psychologia lotnicza
  • Psychologia transportu drogowego
  • Psychofizjologia
  • Psychologia różnic indywidualnych
  • Psychodietetyka

PROFIL NAUKOWY

Dr n. społ. Paulina Baran ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność psychologia ogólna i psychodiagnostyka) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z psychologii transportu na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2017 r. uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dr Paulina Baran uczestniczy w projektach naukowo-badawczych oraz prowadzi działalność dydaktyczną. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania naukowe dr Pauliny Baran są przede wszystkim związane z psychologią transportu, w tym psychologią lotniczą oraz psychologią transportu drogowego. W swojej pracy badawczej podejmuje także zagadnienia z zakresu psychofizjologii i psychologii różnic indywidualnych. Ponadto interesuje się możliwościami zastosowania psychologii w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

     

Go to top