dr n. społ. Marcin Biernacki

 

 

STANOWISKO: Adiunkt
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Psychologii Lotniczej
TELEFON: +48 261 852 666
E-MAIL: mbiernacki@wiml.waw.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1650-0013

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • Psychologia lotnicza
  • Psychologia transportu drogowego
  • Psychologia starzenia się
  • Psychologia różnic indywidualnych
  • Osobowościowe i poznawcze uwarunkowania czynnika ludzkiego
  • Choroba symulatorowa
  • Wpływ bodźców środowiskowych na funkcje poznawcze człowieka

PROFIL NAUKOWY

Dr n. społ. Marcin Biernacki obronił pracę magisterską (2004 r.) i doktorską z wyróżnieniem (2013 r.) na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od ukończenia studiów magisterskich pracuje w Zakładzie Psychologii Lotniczej WIML. W 2013 roku został kierownikiem Pracowni Psychologii Eksperymentalnej w/w zakładzie.

Dr Biernacki jest psychologiem lotniczym certyfikowanym przez European Association for Aviation Psychology (EAAP). Jest członkiem EAAP i International Brain Research Organization (IBRO). Uczestniczył w International Summer School on Aviation Psychology, University of Graz, 2007. Był laureatem stypendium „Doktoraty dla Mazowsza”. Został odznaczony brązowym i srebrnym medalem Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności kraju.

Dr Biernacki bierze czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach na temat psychologii lotniczej oraz diagnozy psychologicznej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w tak prestiżowych czasopismach jak: „Aviation, Space, and Environmental Medicine”, „Applied Ergonomics”, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health”, „Journal of Gravitational Physiology”, „International Journal of Occupational Safety and Ergonomics”, „Stress and Health”.

Zainteresowania badawcze dr. Biernackiego koncentrują się na trzech głównych obszarach. Pierwszy z nich dotyczy oddziaływań środowiska pracy człowieka na sprawność operatorską. Badania te obejmują zarówno wpływ przeciążeń +Gz, wpływ niedotlenia, jak i zjawiska określanego, jako choroba symulatorowa. Drugi obszar badań dotyczy zagadnień związanych z diagnozą i selekcją osób wykonujących zadania operatorskie, w szczególności z uwzględnieniem roli różnic indywidualnych w wykonywaniu zadań poznawczych. Trzeci obszar badań wiąże się ze studiami zależności pomiędzy wiekiem, różnicami indywidualnymi wynikającymi z cech osobowości oraz funkcjami poznawczymi.

     

Go to top