Centrum Medycyny Lotniczej

 

 

Kierownik CML: lek. Piotr Rozlau
Z-ca kierownika CML: dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
Orzecznik: lek. Piotr Rozlau
Rejestracja, pani Anna Madej: tel. +48 261 852 833, e-mail: cml@wiml.waw.pl
   

 

Wykonujemy badania wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr. tel. 261 852 833

W dniu ustalonego badania, rejestracja osób od godz. 7.00 do godz. 8.45

Kandydaci do klasy I, którzy przebyli korekcję laserową wzroku, powinni przedłożyć dokumentację z leczenia. W tym przypadku badanie okulistyczne prowadzone jest w trybie dwudniowym.

Badania personelu lotniczego są prowadzone według bieżących wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od marca 2013 r. zostały wprowadzone do badań przepisy Part-Med, wypierając stosowane dotychczas JAR-FCL 3.

Badania lotniczo-lekarskie wg Part-Med na klasę 1,2 i 3 przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o licencję członka personelu lotniczego lub posiadających licencję członka personelu latającego.

Wymagania:

  • w dniu badania należy być na czczo (badania laboratoryjne)
  • dowód tożsamości ze zdjęciem
  • opłata w rejestracji wg obowiązującego CENNIKA

(Istnieje możliwość płatności za badania kartą płatniczą)

 

     

Go to top