Chcę być pilotem - badania kandydatów w WIML

W Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej trwa kolejny etap tegorocznych, specjalistycznych badań lotniczo-lekarskich kandydatów do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego (OLL) i Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w Dęblinie. Mają one na celu określenie stanu zdrowia kandydatów, potwierdzonego zaświadczeniem o zdolności do szkolenia lotniczego, wydanym przez Medyczny Zespół Rekrutacyjny Ośrodka Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny Pracy (OBOLLiMP) w WIML.
Badania do OLL rozpoczęły się w lutym br. Do chwili obecnej przebadanych zostało 142 kandydatów. Każdy, ubiegający się o przyjęcie do liceum, musiał przejść trzydniowe specjalistyczne badania, które obejmują m.in. badania lekarskie, badania psychologiczne, badania laboratoryjne, badania okulistyczne i inne.
Badania do LAW trwają w WIML od stycznia br.  Do tej chwili przebadano 293 kandydatów według podgrup: IA - samoloty wysokomanewrowe, IB - samoloty poddzwiękowe, IC – samoloty transportowe, łącznikowe, śmigłowce,  III - personel naziemny. Badania zakończą się we wrześniu. Przed przystąpieniem do badań, kandydaci muszą uzyskać pozytywne orzeczenie, wydane przez Rejonową Wojskową Komisję Lotniczo-Lekarską o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a następnie kierowani są na dalsze badania. Finalnym testem jest badanie w wirówce przeciążeniowej.

ISz, MM, KŁ, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top