Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest polskim świętem państwowym, ustanowionym przez Sejm Ustawodawczy uchwałą z dnia 29 kwietnia 1919 roku w celu upamiętnienia rocznicy uchwalenia 3 maja 1791 roku pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji.

Po II wojnie światowej Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzono do 1946 roku, a następnie przywrócono je ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Konstytucja 3 Maja jest ustawą zasadniczą, czyli nadrzędnym aktem prawnym, który określa zasady działania państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Słowo „konstytucja” pochodzi od łacińskiego słowa „constitutio”, czyli urządzać, ustanawiać.

 

Grafika: obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”
Źródło grafiki: gov.pl

     

Go to top