Czasopismo naukowe WIML ma już prawie 90 lat!

Czasopismo naukowe Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej pn. “The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” (PJAMBP) ma już prawie 90 lat.

Czasopismo powstało w 1932 roku. Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność wydawniczą, którą wznowiono w 1958 roku. Czasopismo początkowo znane było pod nazwą „Medycyna Lotnicza w Polsce”, później wielokrotnie ją zmieniało, by od 2016 roku zafunkcjonować na rynku wydawniczym jako “The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology”.

PJAMBP jest poświęcony różnym aspektom współczesnej medycyny, psychologii oraz inżynierii biomedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny i psychologii lotniczej. Autorzy prac publikowanych w czasopiśmie podejmują problematykę między innymi sprawności i efektywności działania człowieka w warunkach lotu oraz jej uwarunkowań.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania strony internetowej naszego czasopisma oraz do publikowania w nim swoich prac.

http://pjambp.com/page/display/id/1/title/strona-glowna

 

     

Go to top