Czasopismo naukowe WIML ujęte w wykazie Ministra Edukacji i Nauki

Miło nam poinformować, że czasopismo naukowe Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej „The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” (PJAMBP) zostało ujęte w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki i uzyskało 70 punktów.

„The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology” jest czasopismem interdyscyplinarnym, łączącym zagadnienia z obszarów medycyny lotniczej i kosmicznej, psychologii lotniczej i transportu drogowego, a także inżynierii i informatyki biomedycznej. Autorzy prac publikowanych w PJAMBP podejmują problematykę między innymi stresu, sprawności i efektywności działania człowieka w warunkach lotu oraz jej uwarunkowań, a także metod doboru i selekcji kandydatów do pracy na różnych stanowiskach.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej czasopisma oraz do publikowania w nim swoich prac.

http://pjambp.com/page/display/id/1/title/strona-glowna

ŁD, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top