Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej to święto państwowe ustanowione ustawą z dnia 9 stycznia 2020 roku i obchodzone corocznie 19 lutego, w rocznicę urodzin polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.

Dzień ten jest okazją do upamiętnienia dokonań polskich naukowców, a także do przypomnienia i podkreślenia fundamentalnej roli nauki dla rozwoju cywilizacji. Wśród osób wybitnych, które na stałe zapisały się w historii polskiej nauki można wymienić między innymi Mikołaja Kopernika, Marię Skłodowską-Curie, Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Henryka Arctowskiego czy też Stefana Banacha.

Z okazji Dnia Nauki Polskiej pragniemy także wyrazić uznanie dla dotychczasowych dokonań oraz działalności pracowników naukowych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Naukowcy z WIML uczestniczą w projektach naukowych, wdrożeniowych oraz pracach badawczo-rozwojowych z obszaru medycyny i nauk pokrewnych, psychologii i inżynierii biomedycznej. Biorą udział w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą, należą do krajowych i międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, są wśród nich twórcy patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, wielu publikuje wyniki swoich badań empirycznych w uznanych na świecie czasopismach naukowych, takich jak na przykład Scientific Reports, Aerospace Medicine and Human Performance, Brain, Obesity, Journal of Physiology and Pharmacology, Applied Ergonomics, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Journal of Biomedical Optics, Computer Methods and Programs in Biomedicine. Wyniki ich prac badawczych są także publikowane w czasopismach naukowych wydawanych przez WIML, tzn. The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology i Postępy Medycyny Lotniczej, a także w OphthaTherapy – Terapie w Okulistyce.

 

     

Go to top