Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2020, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej od dnia 23 marca 2020 r. został zobowiązany do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości, a tym samym, wraz z innymi podmiotami leczniczymi z obszaru województwa mazowieckiego, stał się partnerem projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie województwa mazowieckiego".

Informujemy, że w okresie realizacji projektu, od 29 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej otrzymał wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację w/w projektu w postaci aparatury medycznej (w drodze użyczenia) oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji (w drodze darowizny).

     

Go to top