Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej WIML kadencji 2022-2026

 

W dniu 2 marca 2022 roku odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej kadencji 2022-2026.

Posiedzenie Rady Naukowej otworzyła Pani Dyrektor płk dr n. med. Alicja Trochimiuk. Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości oraz krótkim przedstawieniu historii oraz działalności naukowo-badawczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w obszarze medycyny lotniczej, Pani Dyrektor wraz z Zastępcą ds. Naukowych dr. hab. inż. Łukaszem Dziudą, prof. WIML, wręczyli akty powołania Członkom Rady Naukowej. W skład Rady weszło 12 profesorów spoza WIML powołanych przez Ministra Obrony Narodowej, 8 profesorów z Instytutu oraz 5 pracowników naukowych i badawczo-technicznych WIML wyłonionych w ramach wyborów.

Zgodnie z tradycją, drugiej części posiedzenia Rady Naukowej przewodniczył Profesor Senior, Konsultant Kliniki Okulistycznej oraz wieloletni pracownik WIML, prof. dr hab. n. med. Marek Prost. Nowo powołani Członkowie RN dokonali wyboru Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej został płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL, Zastępcą Przewodniczącego dr hab. n. med. Andrzej Wojdas, prof. WIML, natomiast Sekretarzem dr Paulina Baran.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Rady Naukowej WIML: http://www.wiml.waw.pl/pl/rada_naukowa

PB, WIML
fot. ISz, WIML

     

Go to top