Spotkanie pracowników naukowych i badawczo-technicznych WIML

W dniu 25.03.2021 r. odbyło się w WIML spotkanie pracowników naukowych i badawczo-technicznych naszego Instytutu, które poprowadził dr hab. inż. Łukasz Dziuda, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
Celem spotkania było omówienie sytuacji naukowej Instytutu przed przyszłoroczną ewaluacją jakości działalności naukowej. Przedstawiono między innymi aktualnie obowiązujące kryteria ewaluacji oraz wyniki oceny działalności naukowej WIML dokonanej przez powołany w tym celu zespół, a także przedyskutowano plany Instytutu w zakresie dalszego rozwoju naukowego.
Z uwagi na sytuację epidemiczną, spotkanie odbyło się w ścisłym reżimie sanitarnym.

     

Go to top